colorovy-cementУ групу декоративних входять білий і кольорові цементи. Білий цемент є продуктом тонкого помелу білого клінкера з необхідною кількістю гіпсу. До складу білого цементу можливе введення активної мінеральної добавки (звичайно вводять до 6% білого діатоміту). Білий колір клінкера забезпечується за рахунок зведення до мінімуму вмісту забарвлюючих оксидів, у першу чергу оксидів заліза і марганцю. У кращих зразках білого портландцементу міститься не більш 0,25...0,35% Fe2O3 і

Детальніше: Як одержують і які вимоги пред'являються до білих і кольорових цементів?

portlandcement2mУ групу сульфатостійких цементів входять сульфатостійкі портландцемент і портландцемент із мінеральними добавками, пуцолановий портландцемент і сульфатостійкий шлакопортландцемент. Сульфатостійкі шлакопортландцемент і пуцолановий цемент розглянуті в питаннях 14,15. Сульфатостійкий портландцемент відрізняється від звичайного підвищеною стійкістю до агресії під впливом мінералізованих вод, систематичного циклічного заморожування і 

Детальніше: Які бувають сульфатостійкі портландцементи?

portlandcementДо портландцементів IV і V типів відносяться відповідно пуцоланові і композиційні цементи. Їх склад (ДСТУ Б В 2.7-46-96) приведений у табл. 1. Пуцолановий портландцемент – гідравлічна в'яжуча речовина, одержувана шляхом спільного тонкого подрібню-вання клінкеру, кислої активної мінеральної (гідравлічної) добавки і гіпсу. Велика кількість (21...55%) активних мінеральних добавок у пуцолановому, так само як і в шлакопортландцементі, підвищує його водо- і сульфатостійкість.

Детальніше: Які особливості портландцементів ІV (пуцоланового цементу) і V (композиційного цементу) типів та...

shlakoportlandtsementОсновним видом промислової продукції, виробленої на основі металургійних шлаків є шлакопортландцемент. При виробництві шлакопортландцементу застосовують гранульовані доменні шлаки, що володіють найбільш сприят-ливим хімічним складом і високою гідравлічною активністю. Шлакопортландцемент – це гідравлічна в'яжуча речовина, що твердіє у воді і на повітрі, одержувана спільним тонким помелом клінкеру, необхідної кількості гіпсу і доменного гранульованого шлаку чи ретельним

Детальніше: Які особливості портландцементу ІІІ типу (шлакопортландцементу) і область його раціонального...

beton-morozostoykost2Протоморозні добавки в бетоні відіграють двояку роль – прискорюють його твердіння в початковий період і знижують температуру замерзання во-ди, збільшуючи тим самим тривалість твердіння до замерзання. У якості протиморозних найчастіше використовують електроліти – прискорювачі твердіння в підвищених дозах. При цьому, якщо використовується попередній розігрів бетонної суміші, то витрата добавки звичайно не перевищує 5% від маси цементу. При використанні "холодного" 

Детальніше: З якою метою застосовують протиморозні добавки в бетони?

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd