beton-conterateЯк добавки-прискорювачі твердіння звичайно застосовують електроліти – хлориди, сульфати і нітрати лужних металів і кальцію. Найкраще досліджений хлорид кальцію (ХК), як один з найбільш ефективних прискорювачів твердіння бетону. Його прискорююча дія пояснюється підвищенням розчинності клінкерних мінералів цементу, утворенням комплексних малорозчинних з'єднань, каталітичною і модифікуючою дією на гідратацію цементу.

Детальніше: Які відомі добавки-прискорювачі твердіння бетону?

tverdinnya-portlandcementu-2Твердіння портландцементу відбувається в результаті комплексу складних хімічних і фізико-хімічних процесів. До хімічних процесів при твердінні цементу можна віднести процеси гідратації, гідролізу й обмінної взаємодії, що протікають при замішуванні цементу водою. Склад новоутворень визначається хімічною природою безводних сполук, співвідношеннями твердої і рідкої фаз, температурними умовами.

Детальніше: Чому твердіє портландцемент? Які основні процеси протікають при твердінні цементу?

kachestvo-cementa 6Основним показником якості цементу є міцність, найбільше значення має міцність при стиску і згині. В залежності від величини цих показників встановлені марки М300, М400, М500, М550, М600. Значення показників міцності для кожної марки портландцементу повинні бути не нижче зазначених у табл. 1. Значення границі міцності при стиску стандартних зразків у 28 діб називають активністю цементу.

Детальніше: Що таке активність і марка цементу? Від яких факторів вони залежать?

doglyad-za-betonomУмови, необхідні для твердіння бетону в районах із сухим і жарким кліматом, потрібно створювати штучно і відразу ж після укладання бетону в конструкції. Основним видом догляду за бетоном є вологісний: укриття відкритих поверхонь конструкцій вологоємними матеріалами (мішковиною, шаром піску, тирси і т.д.), які знаходяться заданий час у вологому стані, витримування верхніх горизонтальних поверхонь конструкцій під шаром води (метод "укриваючих водних басейнів") і т.д.

Детальніше: У чому полягають особливості догляду за бетоном, який твердіє при підвищених температурах?

cementДо основних показників якості цементів, якими визначається їх хіміко-мінералогічний і речовинний склад, відносяться насамперед його активність, водопотреба, строки тужавлення, рівномірність зміни об'єму. З огляду на вирішальний вплив на якість цементу його активності, цей показник розглядається окремо в наступному питанні. Характеристиками цементного порошку є його дійсна (істинна) і насипна густина, а також тонкість помелу.

Детальніше: Які існують основні показники якості цементів?