beton-micnist4При температурі нижче 0°С в бетоні припиняються процеси гідратації, тобто взаємодія мінералів цементу з водою. При цьому твердіння бетону припиняється, тому що бетон замерзає, перетворюючись в моноліт, міцність якого обумовлюється силами змерзання. У бетоні з'являються внутрішні напруження, які викликані збільшенням об'єму вільної води приблизно на 9% при замерзанні. Вільна вода, замерзаючи на поверхні зерен заповнювачів у виді тонкої плівки, перешкоджає зчепленню ...

Детальніше: У чому полягають особливості догляду за бетоном, який твердіє при негативних температурах?

povitrovtyagujuchi-dobavkyПовітровтягувальні добавки дозволяють при перемішуванні бетонної суміші втягнути в неї і стабілізувати певну кількість пухирців повітря. У затверділому бетоні такі пухирці утворять умовно замкнуті пори, що істотно змінюють структуру цементного каменю. Число повітряних пор у 1 см3 цементного каменю може досягати одного мільйона, а поверхня цих пор – 200…250 см2. Через цю поверхню надходить у повітряні пори надлишкова вода, що витісняється з капілярів при заморожуванні бетону. 

Детальніше: З якою метою вводять повітровтягувальні добавки в бетонну суміш?

beton-conterateЯк добавки-прискорювачі твердіння звичайно застосовують електроліти – хлориди, сульфати і нітрати лужних металів і кальцію. Найкраще досліджений хлорид кальцію (ХК), як один з найбільш ефективних прискорювачів твердіння бетону. Його прискорююча дія пояснюється підвищенням розчинності клінкерних мінералів цементу, утворенням комплексних малорозчинних з'єднань, каталітичною і модифікуючою дією на гідратацію цементу.

Детальніше: Які відомі добавки-прискорювачі твердіння бетону?

tverdinnya-portlandcementu-2Твердіння портландцементу відбувається в результаті комплексу складних хімічних і фізико-хімічних процесів. До хімічних процесів при твердінні цементу можна віднести процеси гідратації, гідролізу й обмінної взаємодії, що протікають при замішуванні цементу водою. Склад новоутворень визначається хімічною природою безводних сполук, співвідношеннями твердої і рідкої фаз, температурними умовами.

Детальніше: Чому твердіє портландцемент? Які основні процеси протікають при твердінні цементу?

kachestvo-cementa 6Основним показником якості цементу є міцність, найбільше значення має міцність при стиску і згині. В залежності від величини цих показників встановлені марки М300, М400, М500, М550, М600. Значення показників міцності для кожної марки портландцементу повинні бути не нижче зазначених у табл. 1. Значення границі міцності при стиску стандартних зразків у 28 діб називають активністю цементу.

Детальніше: Що таке активність і марка цементу? Від яких факторів вони залежать?