beton-vognestijkyyЗвичайні цементні бетони здатні витримувати без руйнування підвищення температури до 200°С. При зведенні елементів теплових агрегатів (футеровка промислових печей, газоходів і пічних вагонеток, фундаментів печей і труб, перекрить АЕС і т.д.) з метою зменшення потреби у вогнетривких виробах, що вимагають значної витрати енергії на їх виготовлення, а також для підвищення продуктивності будівельних робіт застосовують жаростійкі бетони.

Детальніше: Які жаростійкі і вогнетривкі бетони застосовують у будівництві?

betonВідмінною рисою бетону, застосовуваного при влаштуванні автомобільних доріг і аеродромів, є здатність витримувати дію динамічних і згинаючих навантажень, стирання й агресивного впливу атмосферних факторів (заморожування-відтавання, зволоження-висихання). Тому вимоги до бетонів для дорожніх покриттів звичайно включають міцність при стиску, на розтяг при згині, стираність, морозостійкість, часто модуль пружності.

Детальніше: Які цементні бетони застосовують у дорожньому і аеродромному будівництві?

damba-guveraГідротехнічні бетони застосовують при зведенні споруд або їх частин, що знаходяться під постійною чи періодичною дією води (наприклад дамб, гребель, вузлів ГЕС). Особливістю застосування таких бетонів є необхідність забезпечувати довговічність споруд у специфічних експлуатаційних умовах. Властивості гідротехнічного бетону залежать від розміщення бетонованої конструкції щодо рівня води, її напору,  масивності конструкції і кліматичних умов.

Детальніше: Коли застосовують гідротехнічні бетони? Які їх властивості?

shlakЯк заповнювачі для бетонів можуть використовуватися паливні золи і шлаки, що є відходами ТЕС і котельних установок. Золошлакові відходи можуть бути класифіковані за гранулометричним складом на золу-виносу, шлак і золошлакову суміш. Золами звичайно називають залишки від спалювання твердого палива (вугілля, сланцю, торфу). Розмір часток золи менше 0,16 мм. Більш крупні зерна відносять до шлакового піску і щебеню.

Детальніше: Які особливості шлаків і золошлакових сумішей як заповнювачів бетону?

keramzytЯкість пористих заповнювачів оцінюють рядом показників їх властивостей, до яких відносять: насипну густину, середню густину, міцність, зерновий склад, водопоглинання, коефіцієнт розм'якшення, морозостійкість та ін. Насипна густина являє собою відношення маси заповнювача до займаному їм обсягові, включаючи простір між зернами. Пористі гравій, щебінь і пісок по насипній густині, кг/м3, підрозділяють на марки: 100, 160, 200, 250, 300...1100.

Детальніше: Які основні показники якості пористих заповнювачів бетону?