Спеціальні матеріали

betonВідмінною рисою бетону, застосовуваного при влаштуванні автомобільних доріг і аеродромів, є здатність витримувати дію динамічних і згинаючих навантажень, стирання й агресивного впливу атмосферних факторів (заморожування-відтавання, зволоження-висихання). Тому вимоги до бетонів для дорожніх покриттів звичайно включають міцність при стиску, на розтяг при згині, стираність, морозостійкість, часто модуль пружності.

Детальніше: Які цементні бетони застосовують у дорожньому і аеродромному будівництві?

damba-guveraГідротехнічні бетони застосовують при зведенні споруд або їх частин, що знаходяться під постійною чи періодичною дією води (наприклад дамб, гребель, вузлів ГЕС). Особливістю застосування таких бетонів є необхідність забезпечувати довговічність споруд у специфічних експлуатаційних умовах. Властивості гідротехнічного бетону залежать від розміщення бетонованої конструкції щодо рівня води, її напору,  масивності конструкції і кліматичних умов.

Детальніше: Коли застосовують гідротехнічні бетони? Які їх властивості?

shlakЯк заповнювачі для бетонів можуть використовуватися паливні золи і шлаки, що є відходами ТЕС і котельних установок. Золошлакові відходи можуть бути класифіковані за гранулометричним складом на золу-виносу, шлак і золошлакову суміш. Золами звичайно називають залишки від спалювання твердого палива (вугілля, сланцю, торфу). Розмір часток золи менше 0,16 мм. Більш крупні зерна відносять до шлакового піску і щебеню.

Детальніше: Які особливості шлаків і золошлакових сумішей як заповнювачів бетону?

keramzytЯкість пористих заповнювачів оцінюють рядом показників їх властивостей, до яких відносять: насипну густину, середню густину, міцність, зерновий склад, водопоглинання, коефіцієнт розм'якшення, морозостійкість та ін. Насипна густина являє собою відношення маси заповнювача до займаному їм обсягові, включаючи простір між зернами. Пористі гравій, щебінь і пісок по насипній густині, кг/м3, підрозділяють на марки: 100, 160, 200, 250, 300...1100.

Детальніше: Які основні показники якості пористих заповнювачів бетону?

keramzytoviy-gravijПористі заповнювачі для легких бетонів використовують у вигляді щебеню, гравію і піску. На пористі заповнювачі поширюється дія ДСТУ БВ.2.7-17-95. Розрізняють природні і штучні пористі заповнювачі а також заповнювачі з відходів промисловості.
Природні пористі заповнювачі одержують подрібненням і сортуванням пористих вивержених і осадових гірських порід: 

- щебеню і піску з пемзи, вулканічного шлаку, вулканічного

Детальніше: Якими бувають пористі заповнювачі бетону?