FacebookIcon
googleplusIconYoutubeIcon

 
 

ПАРНЕРИ:


 ТзОВ "СПЕЦБУДІЗОЛ"

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ ТА ІЗОЛЯЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

logo-sbisol


sonet logo


ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ НА ГНУЧКІЙ ОСНОВІ

gibko logo


Brukton logo

putz-ec2Висолами називають білі плями, які утворюються на поверхнях будівельних конструкції внаслідок впливу цілого ряду причин, які ми розглянемо у цій статті нижче, основними з яких є порушення технології їхнього виготовлення та правил технічної експлуатації. Отже, ВИСОЛИ - це результат кристалізації солей на поверхнях. Вони є тривожним сигналом початку корозії, руйнування будівельного матеріалу значно погіршують зовнішній вигляд споруди.

Детальніше: Як не допустити утворення висолів та як їх побороти?

impregnat dry7Сьогодні бетонна бруківка знайшла широкий спектр застосування і є цікавим матеріалом для приватного, промислового або комунального будівництва. Її привабливість полягає в безлічі форм, високій міцності, можливості повторного використання після розбирання і в низьких витратах у порівнянні з природним каменем або дорожнім клінкером. Поверхня з бруківки - міцна і естетична. Завдяки застосуванню цього матеріалу алеї, тротуари, двори, подвір'я стають значно виразнішими та естетичнішими.

Детальніше: Захист та гідрофобізація поверхонь

beton-micnist2Високоміцними називаються бетони з міцністю при стиску 50...100 МПа і більше. Найбільш розповсюдженими в будівництві є високоміцні бетони класів В40...В60. Для виготовлення високоміцних бетонів необхідно забезпечити створення максимально щільної і міцної структури бетону. Забезпечення високих показників міцності здійснюється шляхом застосування: цементів високих марок; заповнювачів підвищеної міцності і чистоти, максимально щільного гранулометричного складу;

Детальніше: Які бетони вважають високоміцними і у чому полягають їх особливості?

dobavka-v-beton-superplastifikator-zhidkij-ch4До складу сучасних бетонорозчинних заводів і вузлів входять змішувальні установки, склади цементу, заповнювачів, добавок, інші допоміжні підрозділи, а також пристрої автоматичного керування і контролю.

Склади цементу поділяють за:
• ступенем мобільності – на стаціонарні і пересувні;
• видом транспортних пристроїв – з механічною, пневматичною і комбінованою подачею цементу;

Детальніше: Які бувають склади цементу і заповнювачів для бетону?

vognestiykistЖаростійкість – це здатність бетону тривалий час витримувати дію високих температур, наприклад при експлуатації теплових агрегатів, без істотного зменшення міцності. Інтенсивні деструктивні процеси при нагріванні бетону йдуть при температурі більшій 200°С (рис.1). Нагрівання в інтервалі 200...400°С приводить до поступового зниження міцності цементного каменю і бетону через дегідратацію в основному гідроалюмінатів, а також розпаду і перекристалізації

Детальніше: Що розуміють під жаро- та вогнестійкістю бетону, як їх забезпечити?