Спеціальні матеріали

plastifikator-dlya-betonaЗвичайний кварцовий пісок є найбільш широко застосовуваним дрібним заповнювачем. Відходи щебеневого виробництва – дрібні частки граніту, доломіту, мармуру і т.п. (відсіви подрібнення), зола-виносу, дрібна фракція шлаків також відносяться до цієї групи. Роль дрібного заповнювача не обмежується економією цементу, як найбільш дорогого і дефіцитного компонента бетонної суміші.

Детальніше: Які особливості впливу дрібного і крупного заповнювачів бетону?

tcement-m-500-25-kg-obshestroitel nogo-naznacheniya-so-skladaНа цементи загальнобудівельного призначення в Україні діє ДСТУ БВ 2.7-46-96. Ці цементи виготовляють 5-ти типів: тип І – портландцемент (від 0 до 5% мінеральних добавок) марок 300, 400, 500, 550, 600; тип ІІ – портландцемент із добавками (від 6 до 35% мінеральних добавок) марок 300, 400, 500, 550, 600; тип ІІІ – шлакопортландцемент (від 36 до 80% доменного гранульованого шлаку) марок 300, 400, 500; тип IV – пуцолановий цемент (від 21 до 55% мінеральних добавок) марок 300, 400, 500; тип V – композиційний цемент (від 36 до 80% мінеральних добавок) марок 300, 400, 500.

Детальніше: Які основні вимоги державного стандарту України на портландцементи загальнобудівельного...

beton-micnist2Високоміцними називаються бетони з міцністю при стиску 50...100 МПа і більше. Найбільш розповсюдженими в будівництві є високоміцні бетони класів В40...В60. Для виготовлення високоміцних бетонів необхідно забезпечити створення максимально щільної і міцної структури бетону. Забезпечення високих показників міцності здійснюється шляхом застосування: цементів високих марок; заповнювачів підвищеної міцності і чистоти, максимально щільного гранулометричного складу;

Детальніше: Які бетони вважають високоміцними і у чому полягають їх особливості?

dobavka-v-beton-superplastifikator-zhidkij-ch4До складу сучасних бетонорозчинних заводів і вузлів входять змішувальні установки, склади цементу, заповнювачів, добавок, інші допоміжні підрозділи, а також пристрої автоматичного керування і контролю.

Склади цементу поділяють за:
• ступенем мобільності – на стаціонарні і пересувні;
• видом транспортних пристроїв – з механічною, пневматичною і комбінованою подачею цементу;

Детальніше: Які бувають склади цементу і заповнювачів для бетону?

vognestiykistЖаростійкість – це здатність бетону тривалий час витримувати дію високих температур, наприклад при експлуатації теплових агрегатів, без істотного зменшення міцності. Інтенсивні деструктивні процеси при нагріванні бетону йдуть при температурі більшій 200°С (рис.1). Нагрівання в інтервалі 200...400°С приводить до поступового зниження міцності цементного каменю і бетону через дегідратацію в основному гідроалюмінатів, а також розпаду і перекристалізації

Детальніше: Що розуміють під жаро- та вогнестійкістю бетону, як їх забезпечити?