plastyfikator-dlya-betona-ch4-titan-7При значному змісті в заповнювачі шкідливих домішок можливе зниження міцності і довговічності бетону. Найбільш шкідлива домішка глини, тому що вона, обволікаючи зерна піску, перешкоджає зчепленню з цементним каменем. В результаті міцність бетону значно знижується (іноді на 30...40%). Вміст глини в грудках не повинен перевищувати 0,5%, а в збагаченому піску – 2,5%. Від глинистих домішок пісок очищають ретельним промиванням. Коректувати негативний вплив брудного або

Детальніше: Чому небажано застосовувати заповнювачі з підвищеним вмістом пилуватих, глинистих і органічних...

krupnyy-zapovnyuvachКрупний заповнювач оцінюється показниками якості, які аналогічні до показників дрібного заповнювача (піску). Загальною вимогою до всіх заповнювачів є наявність стабільності показників властивостей і показників якості заповнювача в кожній пробі, що забезпечують отримання бетону гарантованої якості. Важливою властивістю крупних заповнювачів є міцність при стиску, що визначають за стандартною методикою (ДСТУ Б В.2.7-71-98) безпосереднім випробуванням зразків (циліндрів або кубів) або

Детальніше: Які основні показники якості крупного заповнювача в бетоні?

dobavka-dlya-betonaЯкість піску визначається такими групами властивостей (ДСТУ БВ.2.7-32-95):
– фізико-механічні властивості – міцність, густина (зернова і насипна), пористість (для пористих пісків), водопоглинання, морозостійкість, стійкість в агресивних середовищах;
– геометричні характеристики – крупність, зерновий склад, міжзернова пустотність, характер поверхні часток (шорсткість);
– ступінь чистоти, оцінюваний вмістом шкідливих і забруднюючих домішок (зокрема глинистих часток і органічних речовин).

Детальніше: Які основні показники якості піску як заповнювача бетону?

plastifikator-dlya-betonaЗвичайний кварцовий пісок є найбільш широко застосовуваним дрібним заповнювачем. Відходи щебеневого виробництва – дрібні частки граніту, доломіту, мармуру і т.п. (відсіви подрібнення), зола-виносу, дрібна фракція шлаків також відносяться до цієї групи. Роль дрібного заповнювача не обмежується економією цементу, як найбільш дорогого і дефіцитного компонента бетонної суміші.

Детальніше: Які особливості впливу дрібного і крупного заповнювачів бетону?

tcement-m-500-25-kg-obshestroitel nogo-naznacheniya-so-skladaНа цементи загальнобудівельного призначення в Україні діє ДСТУ БВ 2.7-46-96. Ці цементи виготовляють 5-ти типів: тип І – портландцемент (від 0 до 5% мінеральних добавок) марок 300, 400, 500, 550, 600; тип ІІ – портландцемент із добавками (від 6 до 35% мінеральних добавок) марок 300, 400, 500, 550, 600; тип ІІІ – шлакопортландцемент (від 36 до 80% доменного гранульованого шлаку) марок 300, 400, 500; тип IV – пуцолановий цемент (від 21 до 55% мінеральних добавок) марок 300, 400, 500; тип V – композиційний цемент (від 36 до 80% мінеральних добавок) марок 300, 400, 500.

Детальніше: Які основні вимоги державного стандарту України на портландцементи загальнобудівельного...