beton-micnist2Високоміцними називаються бетони з міцністю при стиску 50...100 МПа і більше. Найбільш розповсюдженими в будівництві є високоміцні бетони класів В40...В60. Для виготовлення високоміцних бетонів необхідно забезпечити створення максимально щільної і міцної структури бетону. Забезпечення високих показників міцності здійснюється шляхом застосування: цементів високих марок; заповнювачів підвищеної міцності і чистоти, максимально щільного гранулометричного складу;

Детальніше: Які бетони вважають високоміцними і у чому полягають їх особливості?

dobavka-v-beton-superplastifikator-zhidkij-ch4До складу сучасних бетонорозчинних заводів і вузлів входять змішувальні установки, склади цементу, заповнювачів, добавок, інші допоміжні підрозділи, а також пристрої автоматичного керування і контролю.

Склади цементу поділяють за:
• ступенем мобільності – на стаціонарні і пересувні;
• видом транспортних пристроїв – з механічною, пневматичною і комбінованою подачею цементу;

Детальніше: Які бувають склади цементу і заповнювачів для бетону?

vognestiykistЖаростійкість – це здатність бетону тривалий час витримувати дію високих температур, наприклад при експлуатації теплових агрегатів, без істотного зменшення міцності. Інтенсивні деструктивні процеси при нагріванні бетону йдуть при температурі більшій 200°С (рис.1). Нагрівання в інтервалі 200...400°С приводить до поступового зниження міцності цементного каменю і бетону через дегідратацію в основному гідроалюмінатів, а також розпаду і перекристалізації

Детальніше: Що розуміють під жаро- та вогнестійкістю бетону, як їх забезпечити?

anticДо жорстких відносять бетонні суміші, для яких рухливість за стандартним методом не спостерігається (ОК = 0 см). На відміну від литих і самоущільнюваних жорсткі бетонні суміші характеризуються низьким водовмістом і високою в'язкістю, тому для виготовлення виробів на їх основі необхідне використання спеціальних інтенсивних способів ущільнення. Бетони на основі жорстких сумішей виготовляються переважно в заводських умовах, тому що в інших випадках складно забезпечити їх

Детальніше: У чому полягають особливості бетонів із жорстких сумішей і вібропресованих бетонів?

molotok-kashkarova1На практиці широке розповсюдження для експресного визначення міцності бетону у виробах знайшли неруйнівні методи, основані на взаємозв'язку міцносних та інших властивостей бетону. Такими можуть служити (табл. 5.10) відбитки на бетонній поверхні, які характеризують пластичну деформацію при вдавлюванні індентора (штампа), ступінь зчеплення металу (арматури й ін.) з бетоном, зусилля сколювання бетону; величина пружного відскоку; швидкість 

Детальніше: Які існують експресні методи визначення міцності бетону?