Спеціальні матеріали

anticДо жорстких відносять бетонні суміші, для яких рухливість за стандартним методом не спостерігається (ОК = 0 см). На відміну від литих і самоущільнюваних жорсткі бетонні суміші характеризуються низьким водовмістом і високою в'язкістю, тому для виготовлення виробів на їх основі необхідне використання спеціальних інтенсивних способів ущільнення. Бетони на основі жорстких сумішей виготовляються переважно в заводських умовах, тому що в інших випадках складно забезпечити їх

Детальніше: У чому полягають особливості бетонів із жорстких сумішей і вібропресованих бетонів?

molotok-kashkarova1На практиці широке розповсюдження для експресного визначення міцності бетону у виробах знайшли неруйнівні методи, основані на взаємозв'язку міцносних та інших властивостей бетону. Такими можуть служити (табл. 5.10) відбитки на бетонній поверхні, які характеризують пластичну деформацію при вдавлюванні індентора (штампа), ступінь зчеплення металу (арматури й ін.) з бетоном, зусилля сколювання бетону; величина пружного відскоку; швидкість 

Детальніше: Які існують експресні методи визначення міцності бетону?

beton-micnistМіцність – здатність бетону чинити опір руйнуванню під дією зовнішніх навантажень. Мірою міцності є межа міцності – максимальне напруження, при якому має місце руйнування зразків бетону чи елементів конструкцій. Міцність бетону залежить від виду напруженого стану (стиску, розтягу, згину й ін., чи спільної дії кількох впливів, тобто складного напруженого стану). Важливе значення має також характер навантаження (короткочасне, тривале, повторне-перемінне, ударне й ін.).

Детальніше: Які основні фактори впливають на міцність бетону?

microkremnezem1У композиції з добавками суперпластифікаторів виявились особливо ефективними високодисперсні кремнеземисті порошки – мікрокремнеземи (МК) (рис. 1). МК утворюються як відходи виробництва феросплавів, які уловлюються при газоочистці. Унікальна питома поверхня (до 20 000 см2/г) у поєднанні з аморфізованою структурою часток, наявністю таких домішок як карбід кремнію, які володіють високою поверхневою енергією, обумовлюють високу структуруючу і реакційну здатність мікро-

Детальніше: У чому полягає ефективність мікрокремнеземистих добавок?

cement3У портландцементи різних видів і марок при помелі дозволяється вводити поверхневоактивні речовини (ПАР) у кількості не більш 0,3% за масою. У процесі подрібнювання цементу ПАР адсорбуються на його зернах і додають йому ряд нових властивостей. Розрізняють гідрофілізуючі і гідрофобізуючі ПАР. Гідрофілізуючі ПАР поглинаються на поверхні зерен цементу й утворюють гідрофільні плівки, що сприяють кращому змочуванню часток водою, зменшенню їх зчеплення і підвищен-

Детальніше: Для чого вводять пластифікуючі і гідрофобізуючі добавки в цементи? Які особливості пластифікованих...