dobavka-v-beton-superplastifikator-zhidkij-ch4До складу сучасних бетонорозчинних заводів і вузлів входять змішувальні установки, склади цементу, заповнювачів, добавок, інші допоміжні підрозділи, а також пристрої автоматичного керування і контролю.

Склади цементу поділяють за:
• ступенем мобільності – на стаціонарні і пересувні;
• видом транспортних пристроїв – з механічною, пневматичною і комбінованою подачею цементу;

Детальніше: Які бувають склади цементу і заповнювачів для бетону?

vognestiykistЖаростійкість – це здатність бетону тривалий час витримувати дію високих температур, наприклад при експлуатації теплових агрегатів, без істотного зменшення міцності. Інтенсивні деструктивні процеси при нагріванні бетону йдуть при температурі більшій 200°С (рис.1). Нагрівання в інтервалі 200...400°С приводить до поступового зниження міцності цементного каменю і бетону через дегідратацію в основному гідроалюмінатів, а також розпаду і перекристалізації

Детальніше: Що розуміють під жаро- та вогнестійкістю бетону, як їх забезпечити?

anticДо жорстких відносять бетонні суміші, для яких рухливість за стандартним методом не спостерігається (ОК = 0 см). На відміну від литих і самоущільнюваних жорсткі бетонні суміші характеризуються низьким водовмістом і високою в'язкістю, тому для виготовлення виробів на їх основі необхідне використання спеціальних інтенсивних способів ущільнення. Бетони на основі жорстких сумішей виготовляються переважно в заводських умовах, тому що в інших випадках складно забезпечити їх

Детальніше: У чому полягають особливості бетонів із жорстких сумішей і вібропресованих бетонів?

molotok-kashkarova1На практиці широке розповсюдження для експресного визначення міцності бетону у виробах знайшли неруйнівні методи, основані на взаємозв'язку міцносних та інших властивостей бетону. Такими можуть служити (табл. 5.10) відбитки на бетонній поверхні, які характеризують пластичну деформацію при вдавлюванні індентора (штампа), ступінь зчеплення металу (арматури й ін.) з бетоном, зусилля сколювання бетону; величина пружного відскоку; швидкість 

Детальніше: Які існують експресні методи визначення міцності бетону?

beton-micnistМіцність – здатність бетону чинити опір руйнуванню під дією зовнішніх навантажень. Мірою міцності є межа міцності – максимальне напруження, при якому має місце руйнування зразків бетону чи елементів конструкцій. Міцність бетону залежить від виду напруженого стану (стиску, розтягу, згину й ін., чи спільної дії кількох впливів, тобто складного напруженого стану). Важливе значення має також характер навантаження (короткочасне, тривале, повторне-перемінне, ударне й ін.).

Детальніше: Які основні фактори впливають на міцність бетону?

Our website is protected by DMC Firewall!