plastyfikator-dlya-betona-ch4-titan-7При значному змісті в заповнювачі шкідливих домішок можливе зниження міцності і довговічності бетону. Найбільш шкідлива домішка глини, тому що вона, обволікаючи зерна піску, перешкоджає зчепленню з цементним каменем. В результаті міцність бетону значно знижується (іноді на 30...40%). Вміст глини в грудках не повинен перевищувати 0,5%, а в збагаченому піску – 2,5%. Від глинистих домішок пісок очищають ретельним промиванням. Коректувати негативний вплив брудного або


неякісного заповнювача на властивості бетону шляхом підвищення витрати цементу неприпустимо. Пилуваті домішки в піску внаслідок своєї великої питомої поверхні істотно підвищують водопотребу бетонної суміші і, відповідно, помітно знижують міцність бетону. В результаті, для одержання бетону і бетонної суміші однакової міцності і рухливості в бетонах зі значним вмістом пилуватих часток у заповнювачі, на 20...30% зростає витрата цементу в порівнянні зі звичайним бетоном.

Органічні домішки (наприклад, гумусові) допускаються тільки в дуже незначній кількості, тому що вони (особливо органічні кислоти) знижують міцність і навіть руйнують цементний камінь. Наявність у заповнювачах органічних домішок визначається в процесі обробки їх розчином їдкого натру – т.зв. колориметрична проба. Домішки не повинні додавати розчинові забарвлення, більш темнішого за еталон (ясно-коричневе забарвлення). 

У практиці будівництва відомі випадки руйнування бетону внаслідок реакції між лугами, що містилися в цементі, і активною формою кремнезему заповнювача. При цій реакції спостерігається розширення бетону і поява в ньому значних внутрішніх напружень, що можуть привести до утворення тріщин і поступового руйнування матеріалу. Реакція проходить порівняно повільно і ознаки руйнування спостерігаються в пізніші терміни.

Ймовірність протікання подібної реакції (т.зв. лужної корозії бетону) особливо зростає при вмісті лугів у цементі понад 1% (що характерно для сучасних цементів). Кремнезем в аморфному стані (реакційно здатний стосовно лугів) звичайно буває в гірських породах осадового походження – діатомітах, трепелах, опоках, вапняках і т.п., а також у деяких склоподібних вулканічних породах. Лужна корозія бетону обумовлена такими мінералами як опал, халцедон, кремінь та ін.

Реакції аморфного кремнезему з лугами цементу супроводжуються збільшенням об'єму бетону, на його поверхні через якийсь час виникає сітка тріщин, поступово зростає їх кількість, довжина і ширина розкриття. Процес розвивається необоротно і закінчується повним руйнуванням бетону. Такі явища спостерігалися в деяких країнах в дорожніх покриттях, гідротехнічних спорудах і т.п.

При наявності в заповнювачах значної кількості аморфного кремнезему варто застосовувати спеціальні заходи, що попереджають лужну корозію бетону: необхідно вводити активні мінеральні добавки, заміняти частину реакційно-активного заповнювача більш стійким в даних умовах, зменшувати водоцементне відношення, застосовувати газоутворюючі або повітрявтягувальні добавки.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd