keramzytoviy-gravijПористі заповнювачі для легких бетонів використовують у вигляді щебеню, гравію і піску. На пористі заповнювачі поширюється дія ДСТУ БВ.2.7-17-95. Розрізняють природні і штучні пористі заповнювачі а також заповнювачі з відходів промисловості.
Природні пористі заповнювачі одержують подрібненням і сортуванням пористих вивержених і осадових гірських порід: 

- щебеню і піску з пемзи, вулканічного шлаку, вулканічного

 туфу і туфових лав;

- щебеню і піску з карбонатних порід (вапняку, вапняку-черепашнику) та з кремнеземистих порід (опоки, трепелу, діатоміту).

До пористих заповнювачів з відходів промисловості належать в основному металургійні шлаки і золошлакові суміші, що одержують при спалюванні твердого палива в ТЕС і котельнях.

Домінуюче положення займають штучні заповнювачі, що складають близько 85% загального обсягу застосування неорганічних пористих заповнювачів. Вони відрізняються більш високою якістю, ніж звичайні паливні шлаки, і дозволяють одержувати більш міцні, стійкі і легкі бетони.

Штучні пористі заповнювачі одержують механічною або термічною обробкою мінерального (силікатні й алюмосилікатні матеріали) і органічної сировини з подальшим розсіюванням на фракції. Найбільше широко використовують керамзитовий гравій і його різновиди, аглопорит, шлакову пемзу (термозит), спучені перліт і вермикуліт, термоліт і т.п.

Різновиду керамзитового заповнювача:

- шунгізитовий гравій, що одержують спученням шляхом випалу шунгізитомістких порід (шунгізит – мінеральна речовина, що складається з аморфного вуглецю і диспергованого графіту з домішками неорганічних речовин);

- глинозольний керамзит, що одержують спученням при випалі гранул маси, складеної з глинистих порід і золошлакових сумішей – відходів ТЕС;

-  зольний гравій у вигляді випалених до спучення гранул, що складаються з золошлакових відходів ТЕС, лігносульфонатів і води;

- спучений аргіліт у вигляді високопористого тендітного матеріалу з зернами різної форми, одержувані випалом до ламкого аргіліту (глинистої гірської породи зі значним коефіцієнтом спучення).

Дрібні пористі заповнювачі одержують безпосередньо у випалювальних агрегатах або подрібненням пористого щебеню або гравію. Назва дрібного заповнювача збігається з назвою вихідної сировини для його виготовлення. Пористий пісок за зерновим складом розділяють на три групи:

- для теплоізоляційного,

- для конструкційно-теплоізоляційного бетону,

- для конструкційного бетону.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!