zashhita-ot-korrozii-betonaНавколишнє середовище може чинити на будівельні матеріали як стабілізуючий і зміцнюючий, так і агресивний вплив. Середовище, у якому експлуатується матеріал, з позиції його агресивності прийнято класифікувати на неагресивне (Н), слабоагресивне (Сл) і сильноагресивне (Си) (табл. 1). Газоповітряні агресивні середовища характеризуються розчинністю газів у воді, температурою і вологістю. Залежно від концент-рації основних агресивних газів їх поділяють на 4 групи - А, В, С і D (табл. 2).

 Таблиця 1

Ступінь впливу агресивного середовища на бетон протягом 1 року

Показники корозії

Ступінь агресивності середовища

Н

Сл

Ср

Си

Зниження міцності, %

немає

менше 5

5...20

більше 20

Зовнішні ознаки

Слабке поверхневе руйнування

Пошкодження кутів і волосяні тріщини

Виражене руйнування (розтріскування)


Таблиця 2

Класифікація газоповітряних середовищ за групами агресивності

Газ

Нормативна концентрація газу, мг/м3, у середовищі групи

А

В

С

D

Диоксид вуглецю

< 2000

> 2000

-

-

Сірчаний ангідрид

< 0,5

> 0,5 до 10

>  10 до 200

>  200

Фтороводень

 < 0,05

£ 0,05 до 5

 £ 5 до 10

£ 10

Сірководень

£ 0,01

£ 5

£ 100

£100

Оксид азоту

£ 0,1

£ 5

£ 25

£ 25

Хлор

£ 0,1

£ 1

£ 5

£ 5

Хлороводень

£ 0,05

£ 5

£ 10

£ 10

 

Тверді середовища у вигляді порошків, аерозолей, пилу можуть чинити помітну, а іноді значну агресивну дію на бетон при високій розчинності (більш 2 г/л) і гігроскопічності. Для характеристики найбільш поширених рідких середовищ, окрім концентрації агресивної речовини враховуються їх температура, напор чи швидкість руху. Ступінь агресивного впливу рідких середовищ (табл. 3) залежить від концентрації водневих іонів (рН), вмісту вуглекислоти, магнезіальних солей, їдких лугів, сульфатів.

Таблиця 3

Агресивний вплив деяких рідких середовищ на бетон

Середовище

Ступінь агресивного впливу

слабкий

середній

сильний

Розчини кислот, рН

>4

4...1

<1

Розчини їдких лугів, %

5...8

8...15

>15

Розчини амонійних солей, %

0,05...0,1

0,1...0,5

>0,5

Розчини сульфатів натрію і магнію, %

0,2...0,5

0,5...1

>1

Розчини інших солей, %

1...2

2...3

>3

 

До рідких агресивних середовищ, крім водних розчинів солей, кислот і лугів відносяться масла, нафтопродукти, розчинники. Нормативні показники, які характеризують ступінь агресивного впливу рідкого середовища на бетонні споруди, розрізняються залежно від здатності ґрунтів до фільтрації. Для сильно- і середньофільтруючих ґрунтів (коефіцієнт фільтрації понад 0,1 м/добу) вони значно менші, ніж для слабофільтруючих. Наприклад, для безнапірних споруд з бетону нормальної щільності вода-середовище чинить сильну агресивну дію при рН не більше 5, якщо ґрунт має коефіцієнт фільтрації Кф<0,1 м/добу і рН не більше 3, якщо  Кф<0,1 м/добу. Для напірних споруд незалежно від Кф ґрунту в цьому випадку рН води-середовища повинен бути не більшим 5,5. Наявність поверхні випаровування обумовлює прояви корозії при значно меншій концентрації агресивних речовин, ніж при її відсутності.