doglyad-za-betonomУмови, необхідні для твердіння бетону в районах із сухим і жарким кліматом, потрібно створювати штучно і відразу ж після укладання бетону в конструкції. Основним видом догляду за бетоном є вологісний: укриття відкритих поверхонь конструкцій вологоємними матеріалами (мішковиною, шаром піску, тирси і т.д.), які знаходяться заданий час у вологому стані, витримування верхніх горизонтальних поверхонь конструкцій під шаром води (метод "укриваючих водних басейнів") і т.д.


Весь догляд за бетоном поділяється на два періоди: початковий (попередній) період, або початковий догляд і наступний (основний) період, або наступний догляд.

Початковий догляд полягає в запобіганні дії прямої сонячної радіації на свіжоукладений бетон і шкідливому впливу вітру шляхом укриття бетону вологонепроникними (поліетиленова плівка, брезент і т.п.) або вологоємними (мішковина, солом'яні мати і т.п.) матеріалами, які слід підтримувати у вологому стані. Протягом початкового періоду догляду безпосередній контакт твердіючого бетону з водним середовищем не допускається.

Тривалість початкового догляду визначається часом, протягом якого бетон набуває початкову міцність не меншу 0,4...0,5 МПа і залежить від виду і активності цементу, складу бетону, температури навколишнього середовища та інших факторів.

Наступний догляд, який настає після завершення початкового догляду, полягає в забезпеченні сприятливих умов твердіння різними способами, з яких найбільш ефективними є:

• влаштування і систематичне інтенсивне зволоження вологоємного покриття (мішковини, шару піску, тирси і т.п.) конструкцій;
• створення "укриваючих водних басейнів" над відкритими горизонтальними поверхнями конструкцій.

Відкриті поверхні свіжоукладеного бетону потрібно покривати мішковиною, брезентом і систематично зволожувати бетон через 3...4 год. після укладання. Там, де дозволяють умови, затопляють бетон водою через 6...12 год. після укладання. Цей метод застосовують, зокрема, при будівництві доріг і каналів.

Масивні конструкції крім зволоження охолоджують водою, яка циркулює по системі труб, попередньо укладених у бетоні. Охолодження знижує негативний вплив температурно-усадочних напружень на якість бетону.

Через те, що зволоження бетону в процесі догляду за ним при дефіциті води пов'язане із значними витратами, доцільно застосовувати так звані безвологісні методи догляду за бетоном. До таких методів відносять витримування бетону під спеціальними повітронепроникними ковпаками (камерами) із плівки або покриття поверхні бетону різними ізолюючими складами.

Конструкції невеликих розмірів відразу ж після бетонування покривають легкими переносними ковпаками, каркас яких виконаний зі сталевих трубок або стержнів, а покриття – з полівінілхлоридної плівки товщиною не менше 0,2 мм. Коефіцієнт заповнення камери (відношення об'єму бетонної конструкції до об'єму камери) повинен бути в межах 0,70...0,85. При забезпеченні герметичності під камерою створюються умови, близькі до м'якого режиму пропарювання.

За естетичними чи санітарно-гігієнічними міркуваннями бетонні поверхні покривають спеціальними плівкоутворювальними матеріалами (розчини бітуму в бензині, фурфурол-ацетонові композиції, лаки й ін.). Плівки таких речовин знижують випаровування вологи з бетону, однак іноді збільшують його нагрівання.