beton-micnist4При температурі нижче 0°С в бетоні припиняються процеси гідратації, тобто взаємодія мінералів цементу з водою. При цьому твердіння бетону припиняється, тому що бетон замерзає, перетворюючись в моноліт, міцність якого обумовлюється силами змерзання. У бетоні з'являються внутрішні напруження, які викликані збільшенням об'єму вільної води приблизно на 9% при замерзанні. Вільна вода, замерзаючи на поверхні зерен заповнювачів у виді тонкої плівки, перешкоджає зчепленню ...


цементного тіста з заповнювачем. Це також погіршує міцнісні властивості бетону замерзлого бетону.

Після відтавання бетону твердіння його при позитивній температурі відновляється, але міцність виявляється нижчою проектної, тобто тієї, котра була б досягнута при твердінні в нормальних умовах. Знижуються й інші властивості бетону: щільність, довговічність, зчеплення з арматурою і т.д. Властивості бетону погіршуються тим більше, чим раніше після укладання відбулося його замерзання.

Мінімальну міцність бетону до моменту його замерзання, достатню для досягнення їм після відтавання проектної міцності, називають критичною. Ця міцність для бетонів марок нижче 200 у конструкціях з ненапруженою арматурою повинна бути не меншою 50% проектної і не нижче 5 МПа. Для бетонів марок 200 і 300 вона складає 40%, а для бетонів марок 400 і 500 – 30% від 28-денної міцності.

Для отримання в зимових умовах бетону високої якості необхідно забезпечити для нього такий температурно-вологісний режим, при якому фізико-хімічні процеси твердіння не порушуються і не сповільнюються. Тривалість підтримування такого режиму повинна забезпечувати досягнення критичної або проектної міцності.

Залежно від характеру витримування бетону способи зимового бетонування поділяють на дві групи: безпрогрівні та прогрівні. До безпрогрівних способів відноситься бетонування в тепляках, метод термоса, застосування бетонів із протиморозними добавками і «холодних» бетонів. До прогрівних відносять методи штучного підігріву бетону з застосуванням електрики, пари або гарячого повітря. Спосіб бетонування для конкретного об'єкта вибирають після техніко-економічного порівняння варіантів з урахуванням темпу бетонування, місцевих ресурсів і можливостей.

Відкриті поверхні свіжоукладеного бетону відразу ж по закінченні, а також на час перерв у бетонуванні вкривають шаром утеплювача (шлаковатою, тирсою по шару толю і т.п.) для запобігання раннього заморожування і наступного руйнування верхніх шарів бетону.

Обігрів бетону парою допускається застосовувати при наявності на будівельному майданчику достатньої кількості дешевої пари при температурі повітря не нижчій –15°С для немасивних конструкцій. Бетон варто вкривати двома шарами брезенту і подавати пару під брезент. Між поверхнею опалубки, неопалубленою поверхнею бетону і брезентом необхідно забезпечити вільний простір шириною 15...20 см за допомогою прокладок.

При обігріві парою під брезентом температура бетону, як правило, не піднімається вище 40°С.

Для отримання гарячого повітря необхідно використовувати електрокалорифери або вогневі калорифери, які працюють на рідкому паливі. Схема руху гарячого повітря повинна передбачати рециркуляцію для зниження витрати палива і підвищення вологості повітря.

Застосування тепляків для зимового бетонування допустимо лише у виняткових випадках при техніко-економічному обґрунтуванні. Найбільш ефективні тепляки у вигляді легких надувних конструкцій, які можуть бути змонтовані і демонтовані в короткий термін з мінімальними витратами праці.