visoli-na-cegli9У роботі описані результати експериментальних досліджень засоленості зразків кам‘яних стін. Показано, що процес засолення цегляної кладки не має суттєвого впливу на заходи по санації цегляної кладки при правильному підборі складу матеріалів та технологій виконання. Часто на поверхнях старих цегляних стін спостерігаємо темні плями на штукатурці, білі висоли розтріскування та лущення штукатурок і фарб (Рис. 1.а,б), а також руйнування цегли (Рис. 1.в), пористого каменю та розчину в швах

 

кладки (Рис. 1.г) – це майже завжди ознаки шкідливої дії різного типу солей, що часто плутають з грибками [1, 2].

visoli-na-cegli1     visoli-na-cegli2
а     б
visoli-na-cegli3     visoli-na-cegli4
в     г

Рис. 1. Ознаки шкідливої дії солей різного типу:
а - плями на штукатурці, білі висоли, лущення штукатурок і фарб;
б - розтріскування та лущення штукатурок і фарб; в,г - руйнування цегляної кладки.

Розчинні солі (гігроскопічні) проникають у стіну різними шляхами: разом з водою, яку підтягують капіляри з ґрунту, з нещільної каналізації в забрудненому середовищі, а також з дощової води. Постійно діючий механізм капілярного підтягування ґрунтових вод призводить до накопичення солей в матеріалі стіни. Водносолева корозія, особливо під дією хлоридів та сульфатів призводить до утворення нових складних солевих структур, котрі суттєво збільшують кристалічний тиск. Так Na Cl реагує з алюмінатними мінералами, компонентами цементного каменю, утворюючи гідрохлоралюмінати; сульфати ґрунтових вод реагують з трьох кальцієвим алюмінатом 3CaO ∙ Al2O3 утворюючи об’ємну структуру: 3CaO ∙ Al2O3 ∙ 3Сa SO4 ∙ 3OH2O, що в свою чергу призводить до руйнування матеріалу. В деяких випадках спостерігається вспучування матеріалу під дією активного аморфного кремнезему SiO2, який проникає з ґрунтовою вологою. При цьому утворюються об’ємні водні гідросилікати натрію: n Na2O ∙ m SiO2 ∙ x H2O, що прискорюють процес корозійного руйнування [1, 3, 4].

Основне завдання досліджень – це експериментально дослідити процеси засолення цегляної кладки та вплив рівня засоленості на технологію влаштування горизонтальної гідроізоляції ін’єкційними методами.

Моделювання процесів засолення цегляної кладки здійснено наступним чином. З цегли, взятої при розбиранні старих стін, сформовано п’ять стінових блоків різних розмірів (Рис.2.) на складному піщано-вапняному розчині М50 зі співвідношенням складників 1:0,7:6,0.

 visoli-na-cegli5

Рис. 2. Конструкція дослідних зразків:
1 – ванна з готовим розчином суміші солей; 2 – дерев’яні прокладки; 3 – дослідні зразки;
4 – еталонний зразок; 5 – приготовлений водний розчин суміші солей; 6 – розташування дослідних зразків в лабораторії. а - плями на штукатурці, білі висоли, лущення штукатурок і фарб; б - розтріскування та лущення штукатурок і фарб; в, г - руйнування цегляної кладки.

 visoli-na-cegli6

Рис. 3. Відбір дослідних кернів в лабораторії.

 visoli-na-cegli7

Рис. 4. Засоленість цегляної кладки аніонами Cl-, NO3-, SO42-.

В результаті цієї реакції утворюється газоподібні продукти, які депортуються з цегли, що й приводить до зменшення загального вмісту цих компонентів в цеглі. Після закінчення процесу засолення дослідних зразків, тобто через 52 тижні було проведено відповідні санаційні роботи з метою визначення їх ефективності при застосуванні на практиці [2, 4]. В першу чергу було виконано горизонтальну гідроізоляцію ін’єкційним методом із запре совкою ін’єкційного матеріалу під тиском, для чого було сконструйовано відповідний пістолет (Рис. 5)

 visoli-na-cegli8

Рис. 5. Влаштування горизонтальної гідроізоляції:
а – запресовка ін’єкційного матеріалу; б - конструкція пістолета-ін’єктора;
1 – штуцер на шланг комресора; 2 – перехідник ¼” різьба внутрішня – ½” різьба зовнішня; 3 – кран ½”; 4 – кут 90° ½” різьба внутрішня – ½”різьба зовнішня; 5 – кран ½” різьба внутрішня; 6 – труба ½”, L – 100 мм, різьба зовнішня; 7 – контргайка; 8 – зворотній клапан ½”; 9 – перехідник ½” різьба зовнішня – 3/8” різьба зовнішня; 10 – накидна гайка 3/8”; 11 – ущільнена гумка; 12 – пружина; 13 – ручка крана.

Після влаштування горизонтальної гідроізоляції була виконана повна ремонтно-реставраційна сануюча система, що відповідає вимогам WTA [1]. Після спостереження за роботою даної системи маємо добрі результати, тобто на протязі шести місяців відсутні будь-які прояви засоленості зразків, а це в свою чергу свідчить, що система працює.

Висновок.
Процеси засолення цегли аніонами Cl-, NO3-, SO42- складні і мають різний характер. Крім руху солей у вертикальному напрямі відбувається хімічна взаємодія між компонентами. Одним з параметрів, які впливають на хід взаємодії є pH середовища та наявність відкритих капілярів.
Таким чином, процес засолення цегляної кладки не має суттєвого впливу на заходи по санації цегляної кладки при правильному підборі складу матеріалів та технологій виконання, що відповідають вимогам WTA [5].

Автори: Лучко Й.Й., Назаревич Б.Л. (Державний дорожній науково-дослідний інститут ім..М.П.Шульгіна, м.Львів; НУ “Львівська політехніка”).

1. Лучко Й.Й., Парнета Б.З., Назаревич Б.Л., Майба Р.І. Експерементальні дослідження вологості та засоленості бетону і цегляної кладки. //Вісник Одеської Державної Академії будівництва та архітектури. –– Одеса: “Містомайстрів”, 2005. -Вип. 20. - С.185-195. 2. Лучко Й.Й., Назаревич Б.Л., Парнета Б.З. Технологія влаштування горизонтальної гідроізоляції в цегляних стінах. //Зб. наук. пр. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне: 2005. – Випуск 13. -С. 322-328. 3. Лучко Й.Й., Назаревич Б.Л. Руйнування будівель від засолення / Зб. наук. пр. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій.-Л.: Каменяр, 2006. – Вип..7.– С.138-144. 4. Назаревич Б.Л., Каганов В.О., Назаревич В.Б. Технології та матеріали реконструкції старовинної забудови міст / Зб. Наук. пр. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2006. - С.113-120. 5. Назаревич Б.Л. Влаштування горизонтальних гідроізоляцій при проблемах пов’язаних з реставрацією. // Зб. наук. пр. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. – Л.: Каменяр, 2005. -Вип.6. – С.527-535.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ         NEW!

pdf-icon PUTZ-EC ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ВИСОЛІВ ТА ОНОВЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ
pdf-icon IMPREGNAT DRY ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ГІДРОФОБІЗАЦІЇ ПОВЕРХОНЬ 

YouTube

   

У випадку виникнення запитань зв'яжіться з нашими технічними спеціалістами.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!