dobavka-dlya-betonaЯкість піску визначається такими групами властивостей (ДСТУ БВ.2.7-32-95):
– фізико-механічні властивості – міцність, густина (зернова і насипна), пористість (для пористих пісків), водопоглинання, морозостійкість, стійкість в агресивних середовищах;
– геометричні характеристики – крупність, зерновий склад, міжзернова пустотність, характер поверхні часток (шорсткість);
– ступінь чистоти, оцінюваний вмістом шкідливих і забруднюючих домішок (зокрема глинистих часток і органічних речовин).


Вміст у піску зерен, що проходять крізь сито 0,16 мм, не повинен перевищувати 10%, а вміст глинистих, мулистих і пилоподібних домішок, – 3% за масою, для розчинів і ніздрюватих бетонів – 7%. Для бетонів і розчинів можуть застосовуватись піски з дуже низьким вмістом органічних домішок (наприклад, гумусових).

Крупність зерен визначають просіванням піску через стандартний набір сит з отворами у світлі 5, 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16 мм. Наявність у піску зерен крупніше 10 мм допускається до 0.5% за масою, вміст зерен розміром 5...10 мм повинен бути не більше 5%. Після просівання, в залежності від вмісту зерен різної крупності, визначають модуль крупності піску (Мк), що характеризує суму повних залишків (%) на ситах стандартного набору, ділену на 100. Модуль крупності будівельних пісків може знаходитися в межах 1…4 Доцільність використання дрібних пісків із Мк = 1...1,5 а також дуже крупних із Мк = 3,25…4 визначається після проведення технологічних випробувань і техніко-економічного обґрунтування. При використанні пісків зернового складу, що рекомендується (Мк = 2…2,5), забезпечується одержання бетонної суміші з необхідними властивостями при мінімальній витраті цементу.

Поряд з модулем крупності для повної характеристики піску важлива величина його пустотності. Пісок, відсіяний на ситах двох близьких номерів, тобто складений із зерен майже однакової крупності, має велику пустотність (40...47%). При найкращому поєднанні в піску крупних, середніх і дрібних зерен пустотність може бути зменшена до 30%.

У високоякісному піску пустотність не повинна перевищувати 38%. Для бетону найбільш придатний крупний пісок, що містить достатню кількість середніх і дрібних зерен. При такій комбінації зерен об'єм порожнин буде малим, а площа поверхні зерен – невелика.

proekcia-pisok

Рис. 1. Варіанти укладання зерен заповнювача (в проекціях):
а) найменш щільне укладання;
б) найбільш щільне укладання

Насипна густина піску залежить від його істинної густини (2.2…2.8 г/см3), пустотності та вологості і визначається в сухому пухкому стані. Пісок, призначений для бетону класу В15 і вище або для бетону в конструкціях, що піддаються замерзанню в насиченому водою стані, повинен мати насипну густину не нижче 1550 кг/м3; в інших, більш простих випадках не нижче 1100 кг/м3. При струшуванні пісок ущільнюється і насипна густина його збільшується до 1600...1700 кг/м3. Найбільший об'єм пісок займає при вологості близько 5...7%; з підвищенням або зі зниженням вологості об'єм піску зменшується. Цю властивість варто враховувати при дозуванні піску для приготування бетонної суміші.

Комплексну оцінку якості піску як дрібного заповнювача для бетону дає показник водопотреби піску Вп. Його визначають для цементно-піщаного розчину складу 1:2 за масою з таким вмістом води в суміші, при якому забезпечується консистенція розчину аналогічна консистенції цементного тіста нормальної густоти. Для піску середньої крупності Вп = 7...7,5%.

Показник водопотреби дозволяє порівнювати різні заповнювачі та більш повно прогнозувати їх вплив на водовміст й легкоукладальність бетонних сумішей, властивості бетону.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd