comfort organic pigmentsУ цій статті представлено технічніні рекрмендації на виконання випробувань із підбору кольорів в лабораторних та промислових об’ємах органічних пігментів COMFORT виробництва CHEMTECH BAYERN GmbH (Німеччина). Не описано, як буде діяти білий цемент, оскільки, переважна більшість виробників працює на сірому цементі через високу вартість першого. Білий цемент при змішуванні на сухо, робить фарбу світлішою і яскравішою, єдиний момент, якщо до білого цементу додати червоний пігмент, 

врезультаті отримаємо рожевий, тоді його потрібно притемнити задопомогою синього або чорного пігменту.

Усі ми, без винятку, рано чи пізно стика­ємося з роботами, пов'язаними із необхідністю отримати той чи інший колір. Тому не­обхідно знати, що таке колір, та які його властивості.

Як уже зазначалось, в кольоровому спектрі виділено тільки сім кольорів, але у природі їх значно більше. Це пояснюється тим, що колір може мати різні відтінки. Крім того, в сонячному спектрі немає чорних, білих і сірих кольорів.

Усі кольори поділяють на дві групи: ахроматичні (без­колірні) і хроматичні (колірні).

Ахроматичні кольори. Вони становлять групу кольорів, які відрізняються один від одного тільки світлотою. До ахроматич­них відносяться білий, чорний і всі проміжні між ними сірі коль­ори. Світлота кольору залежить від здатності предмета відбивати більшу чи меншу кількість світлових променів, які падають на неї. Якщо поверхня відбиває більше світлових про­менів, вона здається світлішою, менше — темнішою.

Змішуючи чорну і білу фарби в різних пропорціях, можна одержати цілий ряд сірих кольорів різних за світлотою. Те саме спостерігається під час змішування білого цементу з такими пігментами, як сажа або пероксид марганцю.

Слід пам'ятати, що абсолютно білих або абсолютно чорних кольорів в природі не існує. Найсвітліший білий колір має по­рошок сірчано-кислого барію. Порівняно з ним усі інші ма­теріали білого кольору темніші. Найчорніший колір має чорний оксамит.

Хроматичні кольори. Це насамперед кольори сонячного спектра. Кожний хроматичний колір має такі властивості: ко­льоровий тон, світлоту, насиченість кольору.

comfort organic pigments3Під кольоровим тоном розуміють таку його ознаку, за якою йому можна надати певну назву: чорний, червоний, синій, жовтий, зе­лений, коричневий, фіолетовий тощо. У природі є багато кольорових тонів. Природним рядом кольорових тонів є сонячний спектр. Є кольори, які знач­но відрізняються від спектральних, тоді їм присвоюють назву тих кольорових предметів або матеріалів, які є в природі (тю­тюновий, гороховий, цитриновий, сталевий тощо).

Світлота хроматичного кольору залежить від здатності його відбивати світлові промені. Два предмети одного кольоро­вого тону, наприклад червоного, можна відрізнити за їхньою світлотою (світло-червоний, темно-червоний). Для кожного хроматичного кольору (червоного, синього, зеленого тощо) за­вжди можна підібрати ахроматичний (сірий) колір, рівнозначний за світлотою.

При змішуванні однієї і тієї самої кількості, наприклад, зе­леного пігменту з різною кількістю сірого (цементу) одержимо ряд сумішей зе­ленкувато-сірого кольору однакової світлоти. Проте всі вони відрізнятимуться одна від одної і від вихідних кольорів (сірого, зеленого) насиченістю.

Насиченістю називають ступінь відмінності хроматичного кольору від ахроматичного тієї самої світлоти. Проте хроматичні кольори відрізняються від ахроматичних кольоровим тоном. От­же, під поняттям «насиченість» слід розуміти, наскільки більший або менший ступінь кольоровості двох кольорів відносно один одного при їх порівнянні. Якщо порівняти колір цинкового крону і ультрамарину, то можна помітити, що кольоровий тон крону відчувається менше, ніж ультрамарину. Отже, колір крону менш насичений, ніж колір ультрамарину.

Найбільш насиченими чистими кольорами є кольори соняч­ного спектра. Кольори фарб, пігментів, кольорових розчинів значно відрізняються від спектральних і більш бліді, тобто менш насичені.

comfort organic pigments5

Серед великої кількості хроматичних кольорів є тільки три (червоний, синій, жовтий), які не можна одержати змішуванням інших кольорів. їх називають основними. Змішуючи основні, отримують кольори інших тонів. Так, змішуючи червоний і синій кольори, одержимо фіолетовий, червоний і жовтий — жов­тогарячий, жовтий і синій — зелений. Фіолетовий, оранжевий і зелений кольори називають змішаними. Змішуючи основні кольори зі змішаними, можна одержати нові кольори.

Однак не всі хроматичні кольори при змішуванні дають інший хроматичний колір. Так, якщо змішати у певному співвідношенні червоний і зелений кольори, то отримаємо ах­роматичний сірувато-білий колір.

Кольори, які при змішуванні дають ахроматичний колір, на­зивають взаємно доповнюючими. Так, до червоних кольорів до­повнюючими будуть блакитно-зелені, до жовтогарячих — бла­китні, до жовто-зелених — фіолетові тощо. Користуючись до­повнюючими кольорами, можна створити різноманітних сумішей сірого кольору з хроматичними відтінками.

Хроматичні кольори поділяють на теплі і холодні. Жовто-червоні кольори, які нагадують колір вогню, сонця, розпеченого металу, називають теплими. Синьо-зелені кольори, які нага­дують колір води, трави, льоду, називають холодними.

Витрата порошкових пігментів COMFORT німецької компанії CHEMTECH BAYERN GmbH становить 1% від ваги в'яжучого (цементу).

comfort organic pigments1

ОСНОВНІ КОЛЬОРИ ПІГМЕНТІВ ОРГАНІЧНИХ:

comfort organic pigments5COMFORT RED – червоний порошковий пігмент;

COMFORT YELLOW – жовтий порошковий пігмент;

COMFORT GREEN – зелений порошковий пігмент;

COMFORT BLUE – синій порошковий пігмент;

COMFORT BLACK – чорний порошковий пігмент.

pigment-black-mpigment-blue-mpigment-yellow-m

ЧЕРВОНИЙ

темно-червоний відтінок: 

необхідно COMFORT RED – червоний порошковий пігмент змішати із невеликою кількістю COMFORT BLACK – чорний порошковий пігмент;

світло-червоний відтінок:

необхідно COMFORT RED – червоний порошковий пігмент змішати із невеликою кількістю COMFORT YELLOW – жовтий порошковий пігмент.

При виконанні випробувань потрібно врахувати той факт, що чим більше додавати COMFORT YELLOW – жовтий порошковий пігмент – отримаємо оранжевий.

ОРАНЖЕВИЙ

Щоб отримати оранжевий колір необхідно змішати 2/3 COMFORT YELLOW – жовтий порошковий пігмент та 1/3 COMFORT RED – червоний порошковий пігмент.

КОРИЧНЕВИЙ або ТЕМНО-ОРАНЖЕВИЙ

До оранжевого додаємо невелику кількість COMFORT BLUE – синій порошковий пігмент отримаємо коричневий або темно-оранжевий. Отриманий результат буде залежати від відтінку оранжевого та кількості COMFORT BLUE – синього порошкового пігменту.

Якщо оранжевий колір буде світлим і до нього додати невелику кількість COMFORT BLUE – синього порошкового пігменту то отримаємо темно-оранжевий або світло-коричневий.

Якщо оранжевий колір буде темним і до нього додати невелику кількість COMFORT BLUE – синього порошкового пігменту то отримаємо темно-коричневий.

Тут можливостей багато, від оранжевого через теракота до різноманітних відтінків коричневого.

Рекомендуємо розпочинати змішувати світло-оранжевий і на його основі додавати потрошки у невеликій кількості COMFORT BLUE – синього порошкового пігменту і якщо отриманий результат не достатньо коричневого відтінку, тоді можна додати COMFORT RED – червоний порошковий пігмент.

ЗЕЛЕНИЙ

Щоб отримати зелений колір необхідно змішати пропорційно COMFORT BLUE – синій порошковий пігмент та COMFORT YELLOW – жовтий порошковий пігмент. В залежності від того якого кольору буде більше, відповідно буде залежати відтінок зеленого, тобто, якщо буде переважати COMFORT BLUE – синій порошковий пігмент – темніший відтінок зеленого, якщо - COMFORT YELLOW – жовтий порошковий пігмент – світлий відтінок зеленого.

ФІОЛЕТОВИЙ

Щоб отримати фіолетовий колір необхідно змішати 1/2 COMFORT RED – червоний порошковий пігмент та 1/2 COMFORT BLUE – синій порошковий пігмент

темно-фіолетовий відтінок:

необхідно більшу кількість додати COMFORT BLUE – синій порошковий пігмент;

світло-фіолетовий відтінок:

необхідно меншу кількість додати COMFORT BLUE – синій порошковий пігмент.

P.S. В цілому необхідно враховувати факт, що цемент – це також барвник і при змішуванні із будь-яким пігментом кінцевий результат буде темнішим від очікуваного, і якщо, Ви бажаєте отримати більш яскравіший колір, то потрібно змішувати відповідно більшу кількість пігменту, щоб протистояти сірому.

comfort organic pigments2

Зразки вібропресованих виробів ТОВ “ТОМ-ІнвестБуд” торгівельної марки “Брук Тон” (м. Тернопіль) із застосуванням комплексної добавки для бетону CH4 та органічних пігментів COMFORT виробництва CHEMTECH-BAYERN GmbH (Німеччина)

1. COMFORT YELLOW – жовтий порошковий пігмент – 1%.
2. COMFORT RED – червоний порошковий пігмент – 1%;
3. COMFORT YELLOW – жовтий порошковий пігмент – 0,6% та COMFORT BLUE – синій порошковий пігмент – 0,4%;
4. COMFORT YELLOW – жовтий порошковий пігмент – 0,85% та COMFORT BLUE – синій порошковий пігмент – 0,15%;
5. COMFORT YELLOW – жовтий порошковий пігмент – 1% (15% білого цементу + 85% сірого цементу);
6. COMFORT BLUE – синій порошковий пігмент – 1%;
7. COMFORT RED – червоний порошковий пігмент – 0,6% та COMFORT YELLOW – жовтий порошковий пігмент – 0,4%.

На одному із найбільших підприємств із виробництва вібропресованих виробів було проведено промислові випробування та відформовані вироби за технологією та рецептурою заводу-виробника у матриці «Подвійне Т» двох зразків кольорових пігментів: COMFORT BLACK (чорний гранульований барвник) та COMFORT RED (червоний порошковий барвник) виробництва CHEMTECH BAYERN GmbH (Німеччина, Регенсбург) в цеху бетонних виробів. Випробовування проводилося на сірому цементі ПЦ-I-500-P-H.

comfort organic pigments4

Дозувальний лист для виготовлення продукції із використанням чорного порошкового органічного пігменту COMFORT BLACK:

doz list1

Дозувальний лист для виготовлення продукції із використанням червоного органічного порошкового пігменту COMFORT RED:

doz list2

plastyfikator1plastyfikator6plastyfikator8

plastyfikator2plastyfikator7plastyfikator9


Пропонуємо Вам високоякісні залізо-оксидні пігменти виробництва компанії CHEMTECH BAYERN GmbH (Німеччина):

Effex Black 365 - пігмент чорний залізо-оксидний

- Effex Brown 655 - пігмент коричневий залізо-оксидний

Effex Brown 686 - пігмент коричневий залізо-оксидний

Effex Red 120 - пігмент червоний залізо-оксидний

Effex Red 130 - пігмент червоний залізо-оксидний

Effex Yellow 420 - пігмент жовтий залізо-оксидний

Effex Yellow 960 - пігмент жовтий залізо-оксидний


Пігменти залізо-оксидні для виробництва бетонних виробів:

pigment-comfort-blackEFFEX BLACK - чорний залізо-оксидний пігмент
EFFEX BROWN - коричневий залізо-оксидний пігмент 
EFFEX RED - червоний залізо-оксидний пігмент
EFFEX YELLOW - жовтий залізо-оксидний пігмент

- ефективні барвники для виробництва високоякісного кольорового бетону; 
- для всіх типів залізобетонних виробів, таких як бетонні блоки, бетонні плити, бруківка тощо; 
- тривалі насичені кольори, є стійким до впливу атмосферних явищ і сонячних променів;
- високі експлуатаційні характеристики; 
- дозування 4,0-6,0% від ваги цементу (хороші насичені кольори при дозуванні 2-3% від маси цементу); 
- для виробництва виробів з бетону класів F1 - F6.

Рекомендація:

для забезпечення рівномірного перемішування компанія CHEMTECH BAYERN рекомендує при змішуванні дотримуватися наступної послідовності:
1. пісок;
2. пігмент (EFFEX CHEMTECH BAYERN);
3. щебінь;
4. пластифікатор (CH4, BASIC, CHK);
5. цемент;
6. вода.

Дозування: 
Рекомендоване дозування 4,0-6,0% від ваги цементу. Дозування залежить від активності цементу. Перед застосуванням рекомендується виконати проби і підібрати оптимальне дозування!

Технічні характеристики:
Консистенція:

порошок

Колір:  EFFEX BLACK 365
  EFFEX BROWN 610
  EFFEX BROWN 655
  EFFEX BROWN 686 
  EFFEX RED 120
  EFFEX RED 130
  EFFEX YELLOW 420
  EFFEX YELLOW 960
Дозування: 4,0 - 6,0% (масових) від ваги в'яжучого
Термін придатності: 12 місяців в оригінальних запечатаних мішках
Зберігання:

в закритих мішках при температурі не нижче +5°С

Упакування:  
Мішок 25 кг
Контейнер BigBag 500 кг

Властивості:

Залізо-оксидні пігменти EFFEX виготовляються на базі неорганічних оксидів заліза, пігменти є стійкими до дії атмосферних явищ і сонячних променів, створюють інтенсивне забарвлення бетонних виробів.

Застосування: 
EFFEX - порошкові залізо-оксидні пігменти додаються в бетонну суміш перед додаванням води.

Особливості та області застосування:
Залізо-оксидні пігменти EFFEX додаються до суміші піску і інертних заповнювачів. Час попереднього сухого перемішування становить близько 45 секунд. Після цього додається цемент і вода. Для досягнення інтенсивного та однорідного забарвлення бетону час перемішування має становити не менше 120 секунд. Відхилення в кольорі цементу і заповнювача можуть викликати певні зміни в забарвленні кінцевого продукту.

Рекомендується використовувати пігмент EFFEX разом з пластифікаторами CH4BASIC або CHK, щоб гарантувати стабільність і довговічність продукту.

Зберігати в прохолодному, сухому, добре провітрюваному приміщенні в оригінальній упаковці, окремо від продуктів харчування подалі від прямих сонячних променів.

pigment-zelezooksidnyj


КАРТА КОЛЬОРІВ БАЗОВИХ ПІГМЕНТІВ

6% сухого порошкового пігменту на білому цементі

Pigmenty effex chemtech bayern3 

КАРТА КОЛЬОРІВ БАЗОВИХ ПІГМЕНТІВ

6% сухого порошкового пігменту на сірому цементі

Pigmenty effex chemtech bayern

Примітка: кольори, показані тут, є лише орієнтовними. Інтенсивність кольору в бетоні залежить від багатьох факторів, таких як, зокрема, якість сировини, що використовується та вмісту води в бетоні.

comfort-colors1 effex-colors1
effex-brown-610 effex-brown-655

 comfort yellow

effex-colors

CHB EFFEX COLORS


Нижче представлено зразки бруківки, які були виготовлені із використанням сірого цементу та пігментів EFFEX CHEMTECH BAYERN із витратою 4% від маси цементу

EFFEX YELLOW 960   EFFEX RED 130   EFFEX BROWN 655
pigment-yellow-960   pigment-effex-red-130   pigment-effex-brown-655
EFFEX YELLOW 420   EFFEX RED 120   EFFEX BROWN 610
pigment-yellow-420   pigment-effex-red-120   pigment-effex-brown-610

  ТЕХНІЧНІ ІНТРУКЦІЇ (UA)
   
pdf-icon EFFEX RED червоний порошковий залізо-оксидний пігмент
pdf-icon EFFEX YELLOW жовтий порошковий залізо-оксидний пігмент
pdf-icon EFFEX BROWN коричневий порошковий залізо-оксидний пігмент
pdf-icon EFFEX BLACK чорний порошковий залізо-оксидний пігмент
   
  СЕРТИФІКАТИ БЕЗПЕКИ (RUS)
   
pdf-icon EFFEX BLACK 365 чорний порошковий залізо-оксидний пігмент
pdf-icon EFFEX YELLOW 420 - жовтий порошковий залізо-оксидний пігмент
pdf-icon EFFEX YELLOW 960 жовтий порошковий залізо-оксидний пігмент
pdf-icon EFFEX RED 120 червоний порошковий залізо-оксидний пігмент
pdf-icon EFFEX RED 130- червоний порошковий залізо-оксидний пігмент
pdf-icon EFFEX BROWN 655коричневий порошковий залізо-оксидний пігмент
pdf-icon FFEX BROWN 686- коричневий порошковий залізо-оксидний пігмент 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd