betonВідмінною рисою бетону, застосовуваного при влаштуванні автомобільних доріг і аеродромів, є здатність витримувати дію динамічних і згинаючих навантажень, стирання й агресивного впливу атмосферних факторів (заморожування-відтавання, зволоження-висихання). Тому вимоги до бетонів для дорожніх покриттів звичайно включають міцність при стиску, на розтяг при згині, стираність, морозостійкість, часто модуль пружності.

Класи дорожнього бетону за міцністю на стиск – В5...В40, на розтяг при згині – Вtb1,2…Вtb4,0. Міцність і морозостійкість бетону призначають у залежності від категорії дороги, шару покриття і кліматичних умов служби, цими ж факторами визначається і необхідне В/Ц (табл. 1). Стираність дорожнього бетону значною мірою пов'язана з його міцністю при стиску. Вважається, що бетон буде стійким до дії абразивних матеріалів якщо клас за міцністю не нижче В22,5.

Таблиця 1

Рекомендовані значення міцності і морозостійкості дорожнього бетону

Средньомісячна температура повітря найбільш холодного місяця района будівництва, °С

Марка за морозостійкістю

Міцність при стиску, МПа

Міцність при згині, МПа

В/Ц бетону, що забезпечує вказані параметри

Бетон одношарових та верхнього шару двошарових покриттів

0…-5

F100

30…50

4…5,5

не більше 0,5

-5…-10

F150

нижче -15

F200

Бетон для нижнього шару двошарових покриттів

0…-15

F50

25…35

3,5…4,5

не більше 0,6

нижче –15

F100

 

В/Ц бетону, застосовуваного для дорожніх і тротуарних плит повинне бути не нижче 0,4.

Згідно ДСТУ БВ.2.7-46-96 для бетону дорожніх і аеродромних пок-рить повинен поставлятися цемент, що виготовляється на основі клінкеру нормованого складу зі вмістом трикальцієвого алюмінату (С3А) у кількості не більше 8% по масі. Для бетонів використовуються наступні види цементу: ПЦ I-400-H, ПЦ I-500-H, а також ПЦ ІІ/А-Ш-400-Н і ПЦ ІІ/А-Ш-500-Н при застосуванні добавки гранульованого шлаку в кількості не більше 15%.

Питома поверхня портландцементу з добавкою шлаку для бетону дорожніх і аеродромних покрить повинна бути не менше 2800 см2/г.

Як дрібний заповнювач для дорожніх бетонів рекомендується застосовувати природні або штучні піски з Мкр не менше 2. Вміст глинистих і пилуватих часток у природному піску не більше 2%, у штучному – не більше 5%. Міцність щебеню з вивержених порід, застосовуваного для бетону одношарових і верхнього шару двошарових покрить повинна бути не менше 120 МПа, з осадових порід – не менше 80 МПа. Для бетону нижнього шару двошарових покрить – не менше 80 і 60 МПа, відповідно. Максимальна крупність зерен щебеню для бетону верхнього шару двошарових покрить – 20 мм, для одношарових і нижнього шару двошарових покрить – 40 мм, для бетону основ – 70 мм.

Для підвищення якості бетонної суміші і стійкості бетону проти агресивної дії розчинів хлористих солей і морозу в бетонну суміш під час її готування вводять поверхнево-активні добавки. Об'єм повітря, що втягується і, відповідно, повітрявтягувальних добавок призначають із розрахунку: для одношарових і верхнього шару двошарових покрить – 5...6% (по об'єму), а для нижнього шару двошарових покрить – 3,5...4,5% .

При влаштуванні цементобетонних дорожніх покрить важливо забезпечити достатнє ущільнення бетонної суміші, з цією метою легковкладальність призначається відповідно до використовуваного устаткування. При використанні бетоноукладачів на колісно-рейковому ходу – ОК≤2 см (Ж≥8 с); бетоноукладачів з ковзним опалубленням – ОК≤2...4 см (Ж≥5...10 с); площинних вібраторів і віброрейок – ОК≤4 см; віброкотків – Ж≥30 с.

В умовах дорожнього будівництва висока якість бетонних покрить забезпечують правильним доглядом за бетоном, що твердіє. При цьому ефективне застосування плівкових матеріалів.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!