beton-plastyfikator4Бетон – універсальний будівельний матеріал, він знаходить застосування практично у всіх галузях будівництва. Більшу частину бетону, що виготовляється, застосовують для виготовлення несучих і огороджуючих конструкцій у промисловому і цивільному будівництві. При цьому для несучих конструкцій на перше місце висуваються міцнісні і деформативні властивості бетону, що є вихідними при розрахунку геометричних параметрів конструкцій і параметрів їхнього армування.

У сучасному будівництві широко застосовуються попередньо напружені залізобетонні конструкції, які дозволяють повніше використовувати потенціал бетону, забезпечити його високу тріщиностійкість і ефективну роботу з арматурою. З попередньо напружених елементів монтують конструкції для перекриття великих прогонів, конструкції куполоподібної, ажурної конфігурації тощо.

Для огороджуючих конструкцій найважливішого значення набувають теплофізичні властивості бетону. Досягнення необхідних міцнісних і теплофізичних властивостей бетону забезпечується застосуванням легких бетонів на пористих заповнювачах і пористих бетонів, поєднанням бетонних елементів і ефективних теплоізоляційних матеріалів.

Все більш широке застосування знаходить монолітне домобудівництво. Для зведення несучих конструкцій будинків застосовують високоміцні бетони. У монолітному домобудівництві широко застосовують бетонні суміші підвищеної рухливості і литі суміші, що транспортуються із застосуванням бетононасосів. Монолітне домобудівництво дозволяє забезпечити, поряд з необхідними технічними властивостями, високу архітектурну виразність елементів і конструкцій з бетону і залізобетону.

Для архітектурно-художньої виразності будинків, елементів малої, ландшафтної архітектури все більшого значення набуває також застосування бетонів з використанням білих і кольорових цементів, специфічних способів обробки поверхні, декоративних заповнювачів.

sr-schindler-open-house-2015 001sr-schindler-open-house-2015 002sr-schindler-open-house-2015 003

sr-schindler-open-house-2015 004sr-schindler-open-house-2015 005sr-schindler-open-house-2015 006

 Фото надано представником компанії SR-SCHINDLER в Україні. Сайт компанії SR-SCHINDLER

Одним з найстаріших споживачів бетону є гідротехнічне будівництво. З бетону зводять як масивні гідротехнічні споруди (дамби, греблі й ін.), так і тонкостінні елементи (плити кріплення водогосподарчих споруд і ін.). Для масивно-го гідротехнічного бетону найважливішого значення набуває термічна стійкість бетону, яка регулюється як за раху-нок зміни його фізико-механічних властивостей, так і екзотермії. Для гідротехнічних споруд, що працюють у морській і мінералізованій воді, довговічність бетону визначається його сульфатостійкістю, стійкістю до вилуговування солей або утворення висолів.

Для споруд, що працюють в умовах заморожування і відтавання, довговічність визначається, насамперед, морозостійкістю, тобто стійкістю до циклічного впливу знакоперемінних температур.

Бетони знаходять широке застосування в дорожньому і аеродромному будівництві. Бетон у покриттях доріг працює в умовах складного впливу статичних і динамічних навантажень, впливу солей і агресивних факторів навколиш-нього середовища. Тому до дорожнього бетону пред'являється ряд підвищених і спеціальних вимог (міцність на розтяг при згині, стираність, морозостійкість).

Бетони знаходять широке застосування для різних галузей промислового будівництва. В залежності від умов експлуатації тих чи інших споруд і конструкцій до нього пред'являються і відповідні вимоги:

• для покрить підлог промислових будинків застосовують зносо- і ударостійкі бетони з мінімальною усадкою чи безусадочні;
• для зведення резервуарів застосовують бетони з високою водо-, газо, бензо-, маслонепроникністю;
• для теплових агрегатів застосовують жаростійкі бетони, що дозволяють витримувати без руйнування нагрівання до 1000°С і більше;
• для агрегатів хімічної промисловості застосовують хімічно стійкі бетони, при виготовленні яких можуть використовуватися спеціальні види в'яжучих, наприклад кислототривкий цемент.

Бетон – основний матеріал і для спеціального будівництва, наприклад для будівництва атомних електростанцій, електропровідних і електроізоляційних елементів.

В міру розвитку технології бетону, удосконалення способів регулювання властивостей бетону розширюється область і підвищується ефективність його застосування.

Our website is protected by DMC Firewall!