putz-ec2Висолами називають білі плями, які утворюються на поверхнях будівельних конструкції внаслідок впливу цілого ряду причин, які ми розглянемо у цій статті нижче, основними з яких є порушення технології їхнього виготовлення та правил технічної експлуатації. Отже, ВИСОЛИ - це результат кристалізації солей на поверхнях. Вони є тривожним сигналом початку корозії, руйнування будівельного матеріалу значно погіршують зовнішній вигляд споруди.

Висоли утворюються врезультаті міграції води разом з солями всередині будівельного матеріалу. А особливість, зокрема, цегли - висока пористість: здатна вбирати в себе велику кількість вологи, яка безперешкодно переміщається по капілярах. Те ж можна сказати про бетон, пінобетон, вапняк, гіпс, штучний і натуральний камені, шифер та інші будівельні матеріали. У суху та теплу погоду солоний незамерзаючий розчин спрямовується до поверхні стіни, волога випаровується, а солі кристалізуються, залишаючись на стіні у вигляді білого нальоту.

У висолах може бути присутня велика кількість хімічних сполук: сульфати, хлориди, карбонати лужних і лужноземельних метанів, солі ванадія.

putz-ec vysoly2Чим шкідливі ВИСОЛИ? Висоли сприяють процесу старіння та руйнуванню будівельного матеріалу. Сіль роз'їдає зовнішню поверхню, яка починає кришитися, а вітер і опади довершують справу - відбувається "вивітрювання". Але найгірше - солі кристалізуються не тільки на поверхні, але і в тілі матеріалу, руйнуючи його зсередини. Результат - утворення мікротріщин, а з часом і серйозних пошкоджень у стінах будинку.

Звідки з'являється сіль? Звідки беруться солі у стінах? І як волога проникає в структуру матеріалу?

Солі в цегляне мурування надходять різними способами:

-  в самих будівельних матеріалах - мурувальному розчині і цеглі. На утворення висолів в цьому випадку впливає в першу чергу наявність протиморозних добавок, прискорювачів твердіння, лугів у складі цементу;

- з атмосферними опадами - в стіну може потрапити як морська сіль, якщо будинок біля моря, так і викиди сусідніх промислових комбінатів. Тому нерідко висоли бувають не білими, а зеленими, якщо це, наприклад, солі ванадію.

Вода може потрапити в стіну будинку у таких випадках:

- при косому дощі;

- при дефектах конструкцій даху, покрівлі протікання (тому при зведенні будівель рекомендується в мінімальні терміни накрити дах, особливо в осінньо-зимовий період;

- при порушенні гідроізоляції будинку.

Вилуговування цементного каменю відбувається внаслідок процесу розчинення та вимивання деяких його складових частин, наприклад Са(ОН)2, що призводить до підвищення пористості та зниження міцності каменю.

vysoly-na-brukivci-1vysoly-na-brukivci-2vysoly-na-brukivci-3

Зовні цей процес проявляється білими плямами на поверхні виробів, які називають висолами. Процес вилуговування сповільнюється, якщо у поверхневому шарі цементного каменю утворюється малорозчинний СаСО3 внаслідок природної або штучної карбонізації Са(ОН)2 вуглекислим газом. Враховуючи, що найстійкішим серед усіх гідратних новоутворень є низькоосновний гідросилікат кальцію СSН(І) ((0,8...1,5)СаО • SiO2 • (0,5...2,5)Н20), іншим напрямком зниження швидкості корозії є обмеження в складі цементу кількості С3S до 50%. Проте головним засобом боротьби з цим видом корозії є введення під час виробництва у цемент активних мінеральних добавок (пластифікаторів) - CH4, що містять аморфний кремнезем, який хімічно зв'язує Са(ОН)2 в малорозчинний гідросилікат кальцію виду СSН(І):

Са(ОН)2 + SiO2 + mН2O = СаО • SiO2 • nН2O.

putz-ec vysolyНайбільш поширеними є нальоти і висоли, утворені сульфатами натрію, калію, магнію і кальцію. Безводні сульфати викликають тільки утворення нальотів, погіршуючи декоративні якості цегли. В той же час їх кристалогідрати володіють руйнівною силою.

Найбільш небезпечними з цих солей є легкорозчинні у воді і ті, що мають здатність до кристалізації, а саме сульфати натрію і магнію, які в різних кліматичних умовах можуть приєднувати воду, утворюючи кристалогідрати, то знову віддавати її.

При сприятливих умовах вода з розчиненими сульфатами, що знаходяться в порах, поступово випаровується з поверхні кладки, а в порах кладки утворюються кристалогідрати солей, які в подальшому виступають на поверхню. Утворення кристалогідратів у середині цегли супроводжується значним збільшенням їх об'єму, що часто призводить до розриву стінок капілярів тіла матеріалу.

Частинки зруйнованої всередині цегли виносяться назовні з кристалогідратами і призводять до руйнування кладки. В подальшому в утворені мікротріщини може проникнути вода і при замерзанні викликати додаткове руйнування цегли.

Висоли можуть утворюватись не тільки в процесі виробництва цегли, але й в процесі її зберігання на площадках, при кладці стін, огорож і експлуатації будівель.

Причини утворення висолів:

putz-ec vysoly15- вплив із зовнішнього агресивного середовища: атмосферні опади у вигляді дощу, снігу; вітер ультрафіолетове випромінювання;

- високий вміст вологи в будівельних матеріалах і конструкціях та тривале постійне чи періодичне в часі додаткове їхнє зволоження;

- наявність водорозчинних солей в цеглі;

- зберігання на відкритих площадках без захисту від дії вологи;

- використання для кладочних розчинів шлакопортландцементу і води зі значним вмістом водорозчинних солей;

- використання різних пластифікаторів, прискорювачів твердіння розчинів, що містять водорозчинні солі;

putz-ec vysoly16- використання при будівництві протиморозних добавок: поташа, хлорида кальцію, нітритів, нітратів та ін.;

- кислу реакцію;

- капілярне втягування ґрунтових вод.

- температурно-вологісні умови, коли відбувається повільне і тривале випаровування вологи з матеріалу на поверхні конструкції;

- знижена температура повітря, що сприяє утворенню кристалогідратів.

- при порушенні технології виготовлення будівельних матеріалів;

- при використанні в кладці вапняних кладкових розчинів, цементно-піщаних сумішей, а також добавок - електролітів (прискорювачів твердіння та протиморозних добавок);

- при використанні сировини для виготовлення вихідного матеріалу (цегли) з підвищеним вмістом Ca(OH)2 (вапно);

- утворення висолів у цегляній кладці найчастіше пов'язане з прониканням у цеглу розчинних сполук зі складу кладкових розчинів.

putz-ec vysoly1Висоли на цегляній кладці з лицьової цегли, що не містить водорозчинних солей, утворюються внаслідок виділення водорозчинних солей, які є в будівельних розчинах, а також в результаті атмосферної корозії, різних забруднень біологічного походження.

У великих містах або поблизу промислових підприємств та автодорожних шляхів забруднена атмосфера містить гази, які утворюють при підвищеній вологості повітря шкідливі речовини, наприклад, сірчану кислоту, яка в реакції з гідрооксидом кальцію з розчину утворює кристалічний гіпс, який теж може виступати у вигляді нальоту на поверхні кладки. Особливо впливає на утворення висолів вид і якість цементу в складі цементно-піщаного розчину.

Для попередження утворення висолів і плям на поверхні цегляної кладки та збільшення морозостійкості рекомендовано:

- малолужні цементи з вмістом оксидів лужних металів (Na2O,K2O) не більше 0,1%, а також гідрофобні і пластифікуючі цементи, які мають здатність зменшувати водо-цементне співвідношення і здатність розчину до капілярного втягування. Наприклад, цемент марки ПЦ500 без домішок;

- в якості заповнювача при приготуванні розчину використовувати кварцевий пісок, що не містить водорозчинних сульфатних солей і пісок, який отриманий в результаті подрібнення гірських порід; граніту, діабазу, щільного піщанику та ін. Тому річковий пісок або пісок, добутий в кар'єрах, рекомендується ретельно промивати водою для видалення з нього глинистих та органічних домішок;

- використовувати в будівельному розчині пластифікуючі добавки, що не містять водорозчинні солі (ні в якому разі не використовувати добавки на основі миючих засобів, наприклад: мило, шампунь та ін.);

- обмежувати рухливість розчину (не більше 6 см, по стандартній методиці), тобто використовувати жорсткий розчин (при нахилі шпателя під кутом 45° розчин, який знаходиться на ньому, не повинен сповзати). Марку розчину по морозостійкості підбирають в межах лицьової цегли при водопоглинанні розчину не більше 8%;

putz-ec vysoly17putz-ec vysoly18putz-ec vysoly19

putz-ec vysoly21putz-ec vysoly22putz-ec vysoly24

putz-ec vysoly25putz-ec vysoly26putz-ec vysoly27

- не використовувати в складі будівельних розчинів в якості протиморозної добавки нітрата натрію, поташа, кухонної солі та ін.;

- не розмащувати розчин по лицьовій поверхні цегли;

- кладку виконувати з утопленим швом;

- не допускати капілярного втягування води з ґрунту;

- забезпечити облаштування водозливних засобів, водозабірних труб, козирків і карнизів;

- максимально ущільнювати горизонтальні і вертикальні шви кладки;

- не проводити кладку під час дощу і при відємних температурах;

- оберігати кладку від дії опадів, накриваючи її після закінчення роботи поліетиленовою плівкою, толем і іншими матеріалами;

putz-ec vysoly3Щоб очистити стіни від білого нальоту, потрібно знати хімічну природу висолів на стінах. Деякі вдається змити водою, а інші ледь піддаються навіть найсильнішому очищувачу, наприклад: добре розчиняються карбонати калію і натрію; хлориди калію, натрію, барію, кальцію і магнію; сульфати алюмінію, калію, натрію, магнію і заліза; нітрати калію, натрію, заліза, кальцію, алюмінію і барію; фосфати і силікати калію і натрію; погано розчиняються карбонати барію, магнію, кальцію і заліза; сульфат барію; ортофосфат, пірофосфат кальцію, алюмінію, заліза; силікат кальцію. Врахуйте: вимиваються водою легкорозчинні солі можуть на поверхні перетворюватися в нерозчинні або погано розчинні у воді висоли. Для другої групи солей існують спеціальні очищувачі - "змивки". На нашому ринку їх представлено досить багато. З іноземних популярністю користується продукція, розроблена науково-виробничою компанією CHEMTECH BAYERN GmbH (Німеччина), на нашому сайті Ви зможете знайти детальну технічну інструкцію із застосування засобу для видалення висолів PUTZ-EC.

putz-ec vysoly5

putz-ec vysoly6putz-ec vysoly7putz-ec vysoly8

putz-ec vysoly12putz-ec vysoly13putz-ec vysoly14

putz-ec vysoly9putz-ec vysoly10putz-ec vysoly11

Позбутися білих плям - висолів за допомогою води та щіток не вдається. Вода проникає в структуру матеріалу і тим тільки сприяє виходу на поверхню наступної порцію солі. А щітки, особливо металеві, руйнують поверхню матеріалу. Під дією атмосфери і агресивних техногенних викидів розчинні солі перетворюються у нерозчинні. Такі сполуки можна видалити тільки спеціальними матеріалами, наприклад, дуже добре себе зарекомендував засіб для усунення висолів PUTZ-EC німецької компанії CHEMTECH BAYERN GmbH. Тому для очищення фасадів необхідно застосовувати спеціальні професійні та перевірені засоби, які пройшли апробацію і видаляють сольові та вапняні відкладення, а також стійкі атмосферні забруднення, які не змінюють зовнішнього вигляду матеріалу і не порушують його структуру, такі засоби наносять на поверхню стіни за допомогою пензля, щітки або валика, витримують протягом 10-30 хвилин, після чого залишки змивають водою.

pigment-kraska-dlya-betona-red-yellow-blue-green-orang-brown-black-titan-712-udalenie-vysolov-putz-ec-ekko-plus-gidrofobizacia-impregnat-dry-nanoprex 040

pigment-kraska-dlya-betona-red-yellow-blue-green-orang-brown-black-titan-712-udalenie-vysolov-putz-ec-ekko-plus-gidrofobizacia-impregnat-dry-nanoprex 041

pigment-kraska-dlya-betona-red-yellow-blue-green-orang-brown-black-titan-712-udalenie-vysolov-putz-ec-ekko-plus-gidrofobizacia-impregnat-dry-nanoprex 042

putz-ec vysoly29

putz-ec vysoly30

putz-ec vysoly4

Щоб не допустити утворення висолів, необхідно виключити можливість вимивання солей з матеріалу стін. Цього можна досягти шляхом гідрофобізації - обробкою очищеної поверхні стіни спеціальним засобом (гідрофобізатором), що надає будівельним матеріалам водовідштовхувальні властивості, наприклад, засіб для захисту та гідрофобізації, лак для бетону IMPREGNAT DRY німецької компанії CHEMTECH BAYERN GmbH. Після гідрофобізації вода не усмоктується в поверхню, а стікає з неї у вигляді кульок, не викликаючи намокання.

putz-ec3Для того, щоб висоли не з'являлися на поверхнях бетонних виробів, фігурних елементах мощення (ФЕМ) - бруківці, керамічній черепиці (це поширена проблема, тому стосується в першу чергу виробників бруківки, тих, хто має справу із бетонними виробами), тощо необхідно в процесі виробництва використовувати спеціальну комплексну добавку для бетону (плістифікатор) - СН4 виробництва CHEMTECH BAYERN, яка захищає поверхні від намокання, пошкоджень і руйнувань, від морозу і тріщин, зменшує поглинання пилу і бруду, надає поверхням естетичний вигляд, недопускає появу висолів та виквітів в подальшому їхньому утворенню із плином часу в тілі бетонних елементів та на самій поверхні виробів. Додається безпосередньо в процесі виготовлення бетонних виробів, бруківки тощо.

sredstvo ot vysolov na kirpiche

Для усунення білих плям – висолів на поверхнях, які піддалися їхньому утворенню найбільш ефективного захисту цегляної кладки, бруківки і збільшення морозостійкості застосовується спеціально розроблений засіб PUTZ-EC виробництва CHEMTECH BAYERN.

 • putz-ec10PUTZ-EC - засіб для очищення та оновлення поверхонь від соляних утворень, вицвітів (виквітів) на цегляних, бетонних поверхнях, декоративних парканах, фасадах цегляних будівель та споруд, облицювального каменю, тротуарної кольорової бруківки тощо. При обробці даним засобом, рідина, глибоко проникає у відкриті пори, переробляє солі всередині виробу, поверхні, тощо. PUTZ-EC та інші спеціальні допоміжні засоби, що використовуються для захисту бетонних виробів та бетонних поверхонь від висолів, виквітів, Ви можете придбати на нашому підприємстві та отримати відповідні професійні рекомендації по застосуванню (консультації);

putz-ecputz-ec8putz-ec5

vysoly-putz-ec-1-mlak-dlya-betona-impregnat-dry-mlak-dlya-betona-impregnat-dry1-m

використовувати спеціальний засіб для захисту, зміцнення та гідрофобізації поверхонь - IMPREGNAT DRY. У випадку, коли поверхня бруківки вкрита висолами (білими плямами), необхідно обробити поверхню спеціальним засобом для ліквідації висолів PUTZ-EC (залежно від ступеня засоленості, за необхідності, покрити поверхню 2-3 рази), дати можливість поверхні повністю підсохнути і на чисту висушену основу нанести IMPREGNAT DRY. Лакове покриття утворює водонепроникний і водовідштовхувальний шар, який підсилює колір, захищає, зміцнює покриту поверхню, лицьову цеглу, бруківку тощо від руйнування та покращує її зовнішній вигляд. Аналогів в Україні немає.

lak-impregnatvysoly-putz-ec

 • Експеримент: покриття 50% поверхні фактурного шару відібраних зразків бруківки матеріалами PUTZ-EC і IMPREGNAT DRY. Представлена на фото бруківка виготовлена з додаванням пігментів COMFORT та комплексної добавки СН4 виробництва CHEMTECH-BAYERN GmbH (Німеччина).
 • Висновок: покриті поверхні після покриття фактурного шару відібраних зразків бруківки засобом для зміцнення, захисту та гідрофобізації поверхонь IMPREGNAT DRY отримали гідрофобні властивості (після дощу вода не просочується всередину зразків, а отже значно збільшиться термін експлуатації виробів, оскільки зросте морозостійкість), колір основи став нисиченішим та контраснішим. Поверхні, які були покриті засобом IMPREGNAT DRY не змінили протиковзких показників.

Як показує практика та підтверджують численна кількість виробників бруківки, при застосуванні пластифікатора (комплексна добавка для бетону) СН4 виробництва CHEMTECH BAYERN GmbH (Німеччина) в процесі виробництва вібропресованих виробів значно знижуються показники водопоглинання, покращуєть якість поверхні та інтенсивність кольорів бетону, СН4 недопускає утворення висолів та значно підвищує гідрофобні властивості виробів з бетону (за умови підбору необхідного дозування для верхнього шару - рекомендуємо 0,8% - 1,5% від ваги в'яжучого). За допомогою цієї комплексної добавки досягаємо значного збільшення кінцевої міцності виробів до 30% від марочної міцності, значно зменшується водопоглинання виробів та збільшується щільність бетонної суміші при формуванні, див. фото нижче.

impregnat dryimpregnat dry1

impregnat dry2impregnat dry3

impregnat dry5impregnat dry6

lak-dlya-betona-impregnat-dry2-mlak-dlya-betona-impregnat-dry3-m

vysoly-na-kirpice-putz-ec-1

vysoly-na-kirpice-putz-ec-2

КОРИСНІ ПОРАДИ

      • Не встигла стіна просохнути після очищення, а білі плями з'явилися знову? Так, таке іноді трапляється: засіб для очищення від висолів привів до вимивання нових порцій солей з глибини цегляного мурування і появі "нових" висолів. У цьому випадку рекомендується після механічного очищення провести попередню гідрофобізацію поверхні для утворення захисного "бар'єра" за допомогою гідрофобізатора - лак для бетону IMPREGNAT DRY на глибину до 1 см, що перешкоджає вимиванню солей з тіла кладки. Через 24 години (при температурі повітря вище +10 градусів Цельсія) змивають висоли засобом PUTZ-EC і промивають ділянку водою. Після повного висихання кладки і за відсутності висолів проводять фінішну гідрофобізацію поверхні гідрофобізатором - лак для бетону IMPREGNAT DRY.
      • Ви розпочали будівництво? Це дуже добре, адже у вас є можливість ще при зведенні стін запобігти появі висолів і вивітрювання стінових матеріалів - для цих цілей служить об'ємна гідрофобізація (об'ємна модифікація матеріалів). Добавку для бетону CH4 вводять з водою замішування в цементно-піщані, бетонні суміші (при заливці фундаментів, виготовленні стяжок, а також покрівельних, тротуарних елементів, плит, наповнених гранітної, мармурової крихтою і т.д.) в кількості 0,4-0,8% від маси цементу (200-400 г на 50 кг цементу). Така модифікація дозволяє в два-три рази підвищити водо- і морозостійкість будівельних матеріалів, збільшити їх міцність, підвищити пластичність (легкоукладальність).

udalenie-vysolov


ПРЕЗЕНТАЦІЯ         NEW!

pdf-icon PUTZ-EC ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ВИСОЛІВ ТА ОНОВЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ
pdf-icon IMPREGNAT DRY ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ГІДРОФОБІЗАЦІЇ ПОВЕРХОНЬ 

YouTube

   

У випадку виникнення запитань зв'яжіться з нашими технічними спеціалістами.

Our website is protected by DMC Firewall!