cement3У портландцементи різних видів і марок при помелі дозволяється вводити поверхневоактивні речовини (ПАР) у кількості не більш 0,3% за масою. У процесі подрібнювання цементу ПАР адсорбуються на його зернах і додають йому ряд нових властивостей. Розрізняють гідрофілізуючі і гідрофобізуючі ПАР. Гідрофілізуючі ПАР поглинаються на поверхні зерен цементу й утворюють гідрофільні плівки, що сприяють кращому змочуванню часток водою, зменшенню їх зчеплення і підвищен-


ню пластичності цементного тіста. З гідрофілізуючих ПАР найбільш широко застосовують технічні лігносульфонати (ЛСТ).

При введенні цих, а також інших пластифікуючих добавок звичайно в кількості 0,15...0,35% у процесі помелу одержують пластифікований портландцемент

Пластичність цементів визначають за ступенем розпливу конуса з цементно-піщаного розчину на струшуючому столику. Розчин із суміші пластифікованого портландцементу з нормальним (еталонним) піском складу 1:3 (за масою) при водоцементному відношенні (В/Ц), рівному 0,4, після 30 струшувань на струшуючому столику має розплив конуса не менше 135 мм. Для звичайного портландцементу цей показник 106...115 мм.

Застосування пластифікованого портландцементу дозволяє без збільшення витрати води одержати бетонну суміш більшої рухливості і полегшити її укладання чи при незмінних рухливості і водоцементному відношенні знизити на 8...12% витрату цементу. При збереженні установленої витрати цементу і необхідної рухливості зменшується водоцементне відношення бетонної суміші, що приводить до підвищення міцності, морозостійкості і водонепроникності бетону.

На відміну від пластифікованого гідрофобний портландцемент одержують при введенні в цемент при подрібнюванні гідрофобізуючих добавок (асидолу, милонафта, олеїнової кислоти, кубових залишків синтетичних жирних кислот й ін.). Технологічний ефект при гідрофобізації цементу залежить від вмісту ПАР (рис. 1). Гідрофобізуючі добавки утворюють на зернах цементу найтонші адсорбційні шари, що не змочуються водою.

cement4

Рис. 1. Технологічний ефект при гідрофобізації цементів (за М.І.Хігеровичем):

1 – інтенсифікація помелу; 2 – збереження активності; 3 – пластифікація розчинів і бетонів; 4 – підвищення стійкості бетонів і розчинів

Крапля води на поверхні гідрофобного цементу не повинна поглинатись протягом 5 хв. Гідрофобність портландцементу обумовлює його головну перевагу – високу збережуваність. Гідрофобні цементи не знижують активності протягом 1...2 років навіть у несприятливих умовах, у той час як звичайні вже через 3...6 міс. втрачають до 30% і більше початкової міцності. При перемішуванні з водою цих цементів гідрофобні оболонки руйнуються, що забезпечує нормальне проходження процесів гідратації і твердіння.

Гідрофобізація цементу сприяє підвищенню щільності і поліпшенню структури цементного каменю, що дозволяє домогтися більшої морозостійкості і водонепроникності бетонів, їхньої стійкості в агресивних водах, зменшити висолоутворення в штукатурно-оздоблювальних розчинах. Адсорбційно-мастильна дія гідрофобізуючих ПАР сприяє більш високій рухливості бетонних і розчинних сумішей.

gidrofobizaciya-betona-ch4Гідрофобні і пластифіковані цементи випускають тих же марок, що і звичайні; добавки ПАР можуть трохи сповільнювати ріст міцності цементів і бетонів у початкові строки твердіння.

Надати гідрофобні властивості бетонним виробам можна, якщо в процесі виробництва застосовувати пластифікатор-добавку комплексної дії CH4 виробництва німецької компанії CHEMTECH BAYERN GmbH.

dobavka-dlya-betona-ch4

ПРЕЗЕНТАЦІЯ         NEW!

pdf-icon CH4 КОМПЛЕКСНА ДОБАВКА ДЛЯ ВІБРОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ

YouTube

У випадку виникнення запитань зв'яжіться з нашими технічними спеціалістами

Our website is protected by DMC Firewall!