beton-micnistМіцність – здатність бетону чинити опір руйнуванню під дією зовнішніх навантажень. Мірою міцності є межа міцності – максимальне напруження, при якому має місце руйнування зразків бетону чи елементів конструкцій. Міцність бетону залежить від виду напруженого стану (стиску, розтягу, згину й ін., чи спільної дії кількох впливів, тобто складного напруженого стану). Важливе значення має також характер навантаження (короткочасне, тривале, повторне-перемінне, ударне й ін.).


На міцність бетону впливає надзвичайно велике різноманіття факторів. Їх можна розділити на групи: 

1. Фактори, які впливають на щільність цементного каменю і бетону (активність цементу, його тонкість помелу, реакційна здатність клінкерних мінералів, В/Ц, водовміст бетонної суміші, температурно-вологісні умови твердіння, вік бетону, хімічні добавки-прискорювачі, активні мінеральні добавки, ступінь ущільнення бетонної суміші й ін.).

2. Фактори, які визначають зчеплення цементного каменю з заповнювачами бетону (форма, розміри, рельєф заповнювачів, вміст відмулюваних домішок, температурні, вологісні й усадочні напруження, розбіжність коефіцієнтів поперечних деформацій компонентів бетону й ін.).

Експериментальними дослідженнями було показано, що основними факторами, які визначають міцність бетону є цементно-водне (Ц/В) чи водоце-ментне (В/Ц) відношення, а також активність цементу (Rц).
Вплив цих факторів на межу міцності бетону при стиску (Rb) можна виразити залежністю:

Rb = f(Ц/В; Rц).

Для практичних розрахунків як правило використовують формулу:

Rb = ARц (Ц/В - 0,5),

де А – коефіцієнт, який характеризує якість заповнювачів, вміст у них шкідливих домішок, нормальну густоту цементного тіста, температуру твердіння бетону.

Хіміко-мінералогічний склад цементу має істотний вплив на міцність бетону. На ріст міцності бетону в ранньому віці (до 7 доби) основний вплив має вміст трьохкальцієвого алюмінату і трьохкальцієвого силікату. Двокальцієвий силікат мало впливає на міцність бетону в ранньому віці, але впливає на зростання міцності в більш пізньому віці (20...30 діб).

Збільшення у певних межах у бетонній суміші кількості крупного заповнювача сприяє підвищенню міцності бетону, особливо при високих В/Ц и низькій міцності розчину. Відомо, що міцність щільних заповнювачів майже завжди забезпечує міцність бетону, тоді як міцність і структура заповнювачів зі слабких гірських порід може істотно впливати на міцність.

Шкідливі домішки, які містяться в заповнювачах, завжди знижують міцність бетону. Для бетонів високих марок наявність пилуватих і глинистих часток може знижувати міцність бетону на 20-25%.

Міцність бетону залежить не тільки від кількості і якості вихідних компонентів, але і значною мірою визначається рядом виробничих факторів, зокрема точністю дозування компонентів, умовами перемішування й ущільнення бетонної суміші, способами її транспортування.

На значенні міцносних показників бетону позначаються особливості випробувальних машин, умови випробувань, форма і розміри зразків. Показники міцності збільшуються зі зменшенням розміру зразків і відповідно зниженням ймовірності появи небезпечних дефектів. Велике значення мають швидкість і рівномірність навантаження зразків.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd