beton-micnist2Високоміцними називаються бетони з міцністю при стиску 50...100 МПа і більше. Найбільш розповсюдженими в будівництві є високоміцні бетони класів В40...В60. Для виготовлення високоміцних бетонів необхідно забезпечити створення максимально щільної і міцної структури бетону. Забезпечення високих показників міцності здійснюється шляхом застосування: цементів високих марок; заповнювачів підвищеної міцності і чистоти, максимально щільного гранулометричного складу;


низького водоцементного відношення (В/Ц = 0,25...0,4); суперпластифікаторів і комплексних добавок, що забезпечують щільну структуру бетону і високоактивних компонентів; ретельного і інтенсивного перемішування і ущільнення бетонної суміші; створенням сприятливих умов твердіння.

Ефективним способом одержання бетонів високої міцності є введення суперпластифікаторів, що дозволяє при незмінній рухливості бетонної суміші збільшити міцність на 50...60%. Величина приросту міцності залежить від вихідного водоцементного відношення і рухливості суміші. Можливе зниження витрати цементу при підвищенні вмісту суперпластифікаторів складає 15...25 %.

Одержання високої міцності вимагає підвищених витрат цементу, однак збільшення його кількості більше 550…600 кг/м3 економічно недоцільно, так як внаслідок значного підвищення водопотреби мало відображається на міцності.

Для одержання підвищеної густини і міцності витрати цементу у високоміцних бетонах обмежують: для виробів малих і середніх розмірів – не більше 550 кг/м3; для масивних і монолітних конструкцій – не більше 450 кг/м3. В усіх випадках зниження витрати цементу у високоміцних бетонах сприяє одержанню більш щільної, довговічної і менш дефектної структури.

До ефективних сучасних напрямків отримання високоміцних бетонів поряд з використанням суперпластифікаторів відносяться застосування в'яжучого низької водопотреби (ВНВ), високодисперсних кремнеземистих наповнювачів (мікрокремнезем, метакаолін і ін.).

Сприяє підвищенню міцності бетону насичення його крупним заповнювачем шляхом підбору оптимального зернового складу і зменшення кількості піску. Для забезпечення адгезії цементного тіста до заповнювачів важливо не допускати в них пилоподібних і інших шкідливих включень.

Використання високоміцних бетонів дозволяє істотно зменшити об'єм бетону і скоротити витрату арматурної сталі в залізобетонних конструкціях.

З підвищенням класу бетону за міцністю на стиск від В25 до В45 у стиснутих елементах маса конструкції знижується на 20...30 % і відповідно знижується їх вартість. При виготовленні несучих конструкцій з бетону класу В60 замість бетону В30 витрату його зменшується на 26...29 %. При цьому зростає несуча здатність конструкцій.

У багатоповерхових будівлях за рахунок використання високоміцних бетонів стає можливим зменшення перерізу колон без зміни перерізу арматури. При підвищенні класу бетону від В25 до В45 витрата сталі зменшується в середньому на 240 кг на 1 м3.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!