сement1Портландцемент І типу містить 95...100% клінкеру без урахування добавки гіпсу, що вводиться для регулювання строків тужавлення. В цемент І-го, так само як і інших типів можна вводити до 5% додаткових добавок (для інтенсифікації помелу, прискорювачі твердіння, пластифікатори, інші регулятори властивостей цементу). Цемент І-го типу використовується в основному для бетонів з високою морозостійкістю (при будівництві цементобетонних покрить доріг, виготовленні залізобетонних труб,

шпал, опор, ліній електропередач та ін.).

Таблиця 1

Склад цементів І і ІІ типів

portlandtsementсement3

 

Примітки: 1. Вміст глини не повинен перевищувати 1,2% по масі; 2. Додатковими компонентами можуть бути активні мінеральні добавки, що не входять до складу цементу як основні компоненти, добавки-наповнювачі і добавки, що прискорюють твердіння чи збільшують міцність цементу; 3. Цемент повинен містити крім клінкеру не менше 2 основних компонентів; 4. Вміст додаткових компонентів не повинен перевищувати 5% від маси цементу.

Найбільш розповсюдженими в будівництві є портландцементи II-го типу. Їх розрізняють за видом добавки, що вказується при умовному позначенні цементу: з добавкою шлаку (Ш), пуцолани (П), золи-виносу (З), вапняку (В) і композиційною добавкою (К). Добавка вапняку на відміну від активних мінеральних добавок не взаємодіє із Са(ОН)2, але утворює комплексні сполуки – гідрокарбоалюмінати і сприяє кристалізації гідратних новоутворень. Добавки пуцолан у тому числі і золи-виносу а також вапняку вводяться в портландцемент у кількості не більше 20%. При цьому вміст пуцоланових добавок осадового походження не може перевищувати 10%.

Цементи II-го типу додатково поділяють на групи А і Б. Портландцемент групи А містить 6...20% добавок, групи Б – 21...35%. При введенні в композицію добавок пуцолани чи вапняку їх кількість не може перевищувати 20%.

Склад цементів І та ІІ типів (ДСТУ Б В 2.7-46-96) приведений у табл. 1.

Для цементів, що застосовуються у бетонах при зведенні дорожніх і аеродромних покрить, виготовленні залізо-бетонних труб, шпал, мостових конструкцій, стояків опор високовольтних ліній електропередач пред'являють ряд додаткових вимог, обумовлених технологічними особливостями і необхідністю забезпечити проектні властивості бетону. З цією метою застосовують цемент І-го чи II-го типу з нормованим мінералогічним складом (С3А6...8%) марок 400 і 500. З мінеральних добавок допускається введення лише доменного шлаку в кількості не більше 15%.

Початок тужавлення цементу для бетону дорожніх і аеродромних покрить встановлюється не раніше 2 год., для труб – не раніше 2 год.15 хв. За домовленістю між споживачем і виготовлювачем цементу можливі й інші строки тужавлення.

Our website is protected by DMC Firewall!