sredstvo-ot-vysolov-ekko-plusДля проведення наукового дослідження № 1246/19 від Замовника було отримано зразки тротуарної плитки. Зразки двох серій було позначено внутрішнім номером 1246, зокрема 1246/1 (використана плитка) та 1246/2 (нова плитка). Фото зразків наведено у Додатку, Рис. 1. Метою наукового дослідження було виконання модельного експерименту з порівняння кількостей солей, котрі вилучаються при обробці дистильованою водою ряду зразків 1246/1 та 1246/2.


В ході експерименту перевіряли утворення висолів на зразках через вимивання солей, котрі можуть міститись всередині тротуарних плиток. Якщо солі вимиваються з плиток, то з часом покази приладу повинні ставати більшими, а значення електропровідності та концентрації солей двох серій зразків 1246/1/2 наближатись між собою.

Для проведення модельного експерименту тротуарну плитку було очищено від пилу та піску. Бруски занурювали у стакани з однаковим об’ємом дистильованої води (500 мл) та витримували протягом двох діб. Фото процедури наведено у Додатку, Рис. 2. Періодично зі стакану відбирали 25 мл води та вимірювали її електропровідність за допомогою іономіра Ezodo PL-700PC. Також було виміряно такі показники, як TDS (total dissolved solids – загальний вміст розчинених твердих речовин) та Salt. Вимірювання проводили через три години після замочування, через добу та через дві доби. Результати вимірювання наведено у Таблицях 1-3.

Таблиця 1

Результати вимірювання параметрів елетропровідності, TDS та Salt для серії зразків 1246/1 та 1246/2 через три години після замочування у дистильованій воді

rezult-vymir.-elektroprov.-tabl.1

Таблиця 2

Результати вимірювання параметрів елетропровідності, TDS та Salt для серії зразків 1246/1 та 1246/2 через добу після замочування у дистильованій воді

rezult-vymir.-elektroprov.-tabl.2

Таблиця 3

Результати вимірювання параметрів елетропровідності, TDS та Salt для серії зразків 1246/1 та 1246/2 через дві доби після замочування у дистильованій воді

rezult-vymir.-elektroprov.-tabl.3

 

З результатів вимірювань видно, що для серії зразків 1246/1 за виключенням пари С концентрації солей у розчині вищі у 3-5 разів, ніж для серії 1246/2. Вимірювання проб 1246/2с та 1246/1с через три години після замочування досить близькі, що можна вважати викидом через те, що ця плитка могла бути менш забрудненою, ніж решта. Для серії зразків 1246/2 за дві доби змочування не було виділено у розчин дистильованої води такої кількості солей як для серії зразків 1246/1 за три години змочування, що свідчить про те, що нова плитка не містить у собі такої кількості готових розчинних солей як використана, при цьому солі не утворюються з матеріалу плитки чи внаслідок повільного гідролізу. Імовірно розчинні солі на використаній тротуарній плитці привнесені з навколишнього середовища.

 

Висновок. 

За результатами модельного експерименту з порівняння кількостей солей, котрі вилучаются при обробці дистильованою водою ряду зразків 1246/1 та 1246/2, встановлено, що значення електропровідності дистильованої води після контакту зі зразками тротуарної плитки, набагато більші для серії зразків 1246/1. Також встановлено, що не відбулося значного зростання електропровідності та концентрації солей для серії зразків 1246/2. Це свідчить про те, що за умови однакового походження плиток, солі на поверхні серії проб, використаних плиток, імовірно привнесені з навколишнього середовища, а не виділяються з її товщі.

 


Метою наукового дослідження № 1246-2/19 було порівняння елементного складу розчинів, отриманих за перебігу модельного експерименту над зразками тротуарної плитки № 1246/1 та 1246/2. Для порівняння елементного складу розчинів, отриманих за перебігу модельного експерименту над зразками тротуарної плитки № 1246/1 та 1246/2 (фото процедури наведено у Додатку, Рис. 2), було відібрано по 25 мл розчину з кожної проби (а-е) для двох серій зразків та отримано два розчини, відповідно 1246/1 та 1246/2. Елементний склад розчинів було визначено з застосуванням методу атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно-зв’язаною плазмою (ICP-AES). Розчини досліджено методом ICP-AES з використанням атомно-емісійного спектрометра іСАР6500 DUO виробництва Thermo Fisher Scientific, США.

Результати дослідження наведено у Таблиці 4. З результатів вимірювань видно, що для розчину серії зразків 1246/1 вміст таких елементів як калій (К), натрій (Na) та силіцій (Si) значно більший, ніж для розчину серії зразків 1246/2. Отже у забрудненні наявні солі натрію і калію та силікати. При цьому співвідношення суми натрію і калію до кремнію свідчить про присутність інших ніж силікати солей натрію та калію. Отже, розчинні солі, привнесені на поверхню використаної тротуарної плитки (серія зразків 1246/1) з навколишнього середовища, це солі натрію та калію, зокрема - силікати та інші солі цих металів, наприклад – сульфати, карбонати або натрієві чи калійні солі органічних кислот.

Таблиця 4

Елементний склад розчинів серії зразків № 1246/1 та № 1246/2

rezult-vymir.-elektroprov.-tabl.4

* < 0,003 – елемент у зразку відсутній, або його вміст нижчий за межу визначення методу 

 

Результати дослідження.

1. У досліджених розчинах одержаних при обробці зразків № 1246/1 та № 1246/2 виявлено такі елементи: K, Na, Si, Ca, Mg, Al, Fe, Sr, Mo, Li, P, B, Mn, Ba, Cr, Zn, Ag, Bi, Co, Cu, Ni, Pb, Sb, Ti, V, Zr (вміст наведено у таблиці).
2. Проведено порівняння кількісного елементного складу розчинів, отриманих за перебігу модельного експерименту над зразками тротуарної плитки № 1246/1 та 1246/2. У розчині серії зразків № 1246/1 вміст K, Na, Si більший, ніж у № 1246/2. Привнесені на поверхню зразка № 1246/1 солі – це солі натрію та калію, частина з яких - силікати.

 

 

ДОДАТОК

sredstvo-ot-vysolov-ekko-plus-2

Рис. 1. Фото наданого на дослідження зразка № 1246
(зліва серія зразків 1246/1, справа – серія зразків 1246/2)

 

sredstvo-ot-vysolov-ekko-plus-3

 Рис. 2. Фото процедури обробки дистильованою водою ряду зразків 1246/1 та 1246/2

 


 ФОТО З ОБ'ЄКТУ

pigment-kraska-dlya-betona-red-yellow-blue-green-orang-brown-black-titan-712-udalenie-vysolov-putz-ec-ekko-plus-gidrofobizacia-impregnat-dry-nanoprex 100

 

pigment-kraska-dlya-betona-red-yellow-blue-green-orang-brown-black-titan-712-udalenie-vysolov-putz-ec-ekko-plus-gidrofobizacia-impregnat-dry-nanoprex 101   pigment-kraska-dlya-betona-red-yellow-blue-green-orang-brown-black-titan-712-udalenie-vysolov-putz-ec-ekko-plus-gidrofobizacia-impregnat-dry-nanoprex 102


ПРЕЗЕНТАЦІЯ         NEW!

pdf-icon PUTZ-EC ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ВИСОЛІВ ТА ОНОВЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ
pdf-icon IMPREGNAT DRY ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ГІДРОФОБІЗАЦІЇ ПОВЕРХОНЬ 

YouTube

   

У випадку виникнення запитань зв'яжіться з нашими технічними спеціалістами.

Our website is protected by DMC Firewall!