portlandcementДо портландцементів IV і V типів відносяться відповідно пуцоланові і композиційні цементи. Їх склад (ДСТУ Б В 2.7-46-96) приведений у табл. 1. Пуцолановий портландцемент – гідравлічна в'яжуча речовина, одержувана шляхом спільного тонкого подрібню-вання клінкеру, кислої активної мінеральної (гідравлічної) добавки і гіпсу. Велика кількість (21...55%) активних мінеральних добавок у пуцолановому, так само як і в шлакопортландцементі, підвищує його водо- і сульфатостійкість.

В пуцолановому портландцементі цьому сприяє також обмежений вміст трикальцієвого алюмінату (С3А<8%). Знижена густина пуцоланового портландцементу (2,7...2,9 г/см3) приводить до більшого виходу з нього цементного тіста. Це, а також ущільнення цементного каменю в результаті набрякання добавок забезпечують більш високу водонепроникність бетонів на пуцолановому портландцементі.

Таблиця 1

Склад цементів IV і V типів

Тип

цемен-ту

Найменування

Позначення

Вміст, % за масою

Основні компоненти

Додаткові компоненти2

Клінкер

Доменний гранульований шлак, Ш

Пуцолана, П1

Зола-виносу, З

IV

Пуцолановий цемент

ПЦЦ ІV/А

65-79

-

21-35

0-5

ПЦЦ ІV/Б

45-64

-

36-55

0-5

V

Композиційний цемент3

КЦ V/А

40-64

18-40

10-20

0-5

КЦ V/Б

20-39

41-60

20-40

0-5

 

В міру розбавлення цементів мінеральними добавками знижується їх тепловиділення при твердінні і тріщиноут-ворення в масивному гідротехнічному бетоні.

Примітки: 1. Вміст добавок осадового походження не повинен перевищувати 10% від маси цементу; 2. Додатковими компонентами можуть бути активні мінеральні добавки, що не входять до складу цементу як основні компоненти, добавки-наповнювачі і добавки, що прискорюють твердіння чи збільшують міцність цементу; 3. Цемент повинен містити крім клінкеру не менше 2 основних компонентів.

Пуцолановий портландцемент при звичайних і, особливо, при низьких температурах твердіє повільно. Ріст міцності цього цементу значно сповільнюється при твердінні його на повітрі.

При введенні в цемент деяких мінеральних добавок (діатоміту, трепелу й ін.) збільшується витрата води і відповідно витрата цементу в бетонних сумішах. Бетони і розчини на пуцолановому портландцементі неморозостійкі. Недоліками їх є також велика усадка, низька стійкість до змінного зволоження і висихання. Найбільш раціонально застосовувати пуцолановий портландцемент для підземних і підводних конструкцій підвищеної водонепроникності і стійкості як у м'яких, так і в мінералізованих водах. Можна застосовувати його і для наземних конструкцій, що знаходяться в умовах підвищеної вологості, але не піддаються заморожуванню і відтаванню.

Значні можливості для поліпшення якості бетонів на основі пуцоланових цементів представляє застосування їх разом з ефективними добавками суперпластифікаторів.

Проміжне положення по властивостях між пуцолановими цементами і шлакопортландцементами займають композиційні портландцементи (цементи V-го типу). У композиційні цементи поряд з іншими можливими мінеральними добавками обов'язково вводиться доменний гранульований шлак.

Our website is protected by DMC Firewall!