portlandcement2mУ групу сульфатостійких цементів входять сульфатостійкі портландцемент і портландцемент із мінеральними добавками, пуцолановий портландцемент і сульфатостійкий шлакопортландцемент. Сульфатостійкі шлакопортландцемент і пуцолановий цемент розглянуті в питаннях 14,15. Сульфатостійкий портландцемент відрізняється від звичайного підвищеною стійкістю до агресії під впливом мінералізованих вод, систематичного циклічного заморожування і 

відтавання чи зволоження і висихання. Ця головна особливість даного виду портландцементу забезпечується застосуванням клінкера нормованого мінералогічного складу з низьким вмістом трикальцієвого алюмінату С3А. Розрахунковий мінералогічний склад такого клінкера повинний відповідати трьом умовам: 1) вміст С3А не більше 5%; 2) вміст C3S не більше 50%; 3) сума C3A + C4AF не більше 22%.

Низький вміст С3А у вихідному клінкері, сам по собі, не забезпечує високої сульфатостійкості цементу. Гідро-сульфоалюмінатна корозія в цементному камені розвивається інтенсивно при досить високій концентрації Са(ОН)2 – продукту гідролізу в основному С3S. При цьому створюються сприятливі умови для утворення етрингіту, що криста-лізується зі значним збільшенням об'єму. При низькому вмісті С3А і високому вмісті C3S у цементі можлива не тільки гідросульфоалюмінатна, але і гіпсова корозія в результаті взаємодії Са(ОН)2 із сульфатами, розчинними у воді, і кристалізації двоводного гіпсу. Певне значення має і вміст у цементі С4АF. Алюмоферитна фаза цементу при гідратації утворює додаткову кількість гідроалюмінатів кальцію. Введення в сульфатостійкий цемент активних мінеральних добавок дозволяє зменшити концентрацію в цементному камені Са(ОН)2. Цим усувається можливість утворення значної кількості гідросульфоалюмінату кальцію трисульфатної форми (етрингіту), що викликає сульфатну корозію цементного каменю.

Знижений вміст C3S і С3А викликає порівняно невисокі швидкість росту міцності і тепловиділення сульфатостійкого портландцементу. Його виготовляють звичайно марки М400.

Поряд із сульфатостійким портландцементом, у який не дозволяється вводити мінеральні добавки, промисловість випускає сульфатостійкий портландцемент із мінеральними добавками, якими можуть служити гранульовані доменні і електротермофосфорні шлаки (10...20% при вмісті Аl2О3 до 8%) і осадові породи, крім глієжів – природно випалених глинистих порід (5...10%).

У клінкері сульфатостійкого портландцементу з мінеральними добавками вміст C3S не нормується. Цей цемент випускається марок М400 і М500. Сульфатостійкість цементу і ряд інших властивостей поліпшуються при введенні поверхневоактивних речовин.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd