krupnoporistiy-betonБетон, у якому відсутній дрібний заповнювач (пісок), а цементне тісто служить лише для склеювання зерен крупного заповнювача між собою, називається крупнопористим. Як заповнювач крупнопористих бетонів може бути використаний як важкий, так і легкий заповнювач, що значною мірою визначає його застосування. Крупнопористий бетон використовують звичайно в двох напрямках: для зведення огороджуючих конструкцій житлових будинків, а також як фільтраційний матеріал для

гідротехнічних і водогосподарських споруд. Внаслідок пористої контактної структури (рис. 1) крупнопористий бетон має досить низьку середню густину і теплопровідність, що дозволяє застосовувати його як стіновий матеріал навіть при використанні щільних заповнювачів. Крупнопористий бетон використовується для виготовлення крупних і дрібних блоків, монолітних стінових конструкцій, теплоізоляційних плит, елементів перекриттів, а також як теплоізоляційний шар дво- і тришарових стінових панелей.

Пориста структура цього бетону характеризується здатністю добре пропускати воду, він широко використовується як матеріал для дренажу гребель ГЕС, зведення укосів осушувальних каналів, відводу вод при влаштуванні дорожніх покриттів. З крупнопористого бетону зводятьтся водозабірні споруди і водоочисні фільтри, стінки резервуарів для збереження нафтопродуктів і ін.

Середня густина крупнопористого бетону найбільш помітно залежить від виду застосовуваного заповнювача. Вона може знаходитися в межах 400…2000 кг/м3 і визначається залежністю:
p0 = аЦ + V3 p30, (1)

де а – коефіцієнт, що враховує кількість води в бетоні (для сухого бетону а=1,15); Ц – витрата цементу, кг/м3; Vз – об'єм заповнювача, м33 (внаслідок ущільнення і можливого подрібнення заповнювача складає близько 1,1...1,3); ρз0 – насипна густина заповнювача, кг/м3.

krupnoporistiy-beton-1

Рис. 1. Схема структури крупнопористого бетону
1 – шар цементного тіста; 2 – поровий простір; 3 – заповнювач

Крупнопористий бетон на щільних заповнювачах характеризується міц-ністю 5...10 МПа, при використанні легких заповнювачів 0,5...5 МПа. Підвищення міцності досягається за рахунок збільшення кількості і міцності цементного тіста, а також міцності зерен застосовуваного заповнювача (табл. 1).

Крупнопористий бетон володіє значно меншою деформативністю ніж щільний (модуль пружності нижче в 1,5...2,5 рази), однак через незначну кількість цементного тіста практично не дає усадки.

Теплопровідність крупнопористого бетону залежить від його густини і знаходиться в межах 0,26...0,99 Вт/м·°С, водопроникність може знаходитися в широких межах (0,2...2,5 см/с) і визначається зерновим складом, а також крупністю заповнювача.

Таблиця 1

Орієнтовна витрата цементу М400 для приготування
крупнопористого бетону і його середня густина (по Г.А. Бужевичу)

 

Насипна густина заповнювача, кг/м3

Витрата цементу (над рискою) і середня щільність (кг/м3)

для бетону класів (марок)

В1

(М15)

В1,5

(М25)

В2,5

(М35)

В3,5

(М50)

В5

(М75)

В7,5

(М100)

400

190…215

800

225…250

850

       

600

165…185

1000

195…215

1050

225…250

1100

     

800

140…160

1200

165…180

1250

190…210

1300

     

1000

115…130

1400

135…160

1450

160…180

1500

185…200

1550

   

1200

95…105

1500

110…125

1550

130…155

1600

155…185

1650

185…220

1700

 

1400

80…90

1650

95…105

1700

110…125

1750

125…155

1800

160…190

1800

190…220

1850

1600

70…80

1800

804…95

1850

100…115

1850

100…145

1900

140…175

1950

170…205

2000

 

Звичайно крупнопористий бетон виготовляють змішуванням компонен-тів у бетонозмішувачах гравітаційної чи примусової дії з наступним укладанням у форми. При цьому застосовують незначне вібрування, не доспускаючи стікання цементного тіста, що сприяє зниженню якості бетону. З цією метою у виробництві використовують спеціальні технологічні методи:

• приготування бетонної суміші здійснюється при свідомо більшій кількості цементного тіста, надлишок якого видаляється через перфороване днище форми або завдяки спеціальній конструкції змішувача;
• застосовуються наджорсткі суміші з низьким водовмістом і В/Ц (В/Ц = 0,25...0,3), що ущільнюються вібропресуванням.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd